การใช้งาน “ลักษณะ” ของเอกสาร Word เพื่อให้เอกสารคงเส้นคงวา

“ลักษณะ” หมายถึง แบบอักษร (font) ขนาดตัวอักษร สี การเยื้อง ฯลฯ
ข้อดีของการใช้ลักษณะ
1. ทำให้เอกสารมีความคงเส้นคงวา
2. เปลี่ยนแปลงลักษณะทั้งหมดในเอกสารได้ง่าย
3. นำไปสร้างสารบัญจากลักษณะหัวเรื่องได้

ใน Microsoft Word ที่เราใช้กันทั่วๆไปนั้น จะมี “ลักษณะ” ให้เราเลือกใช้งานในการพิมพ์เอกสาร เพื่อให้เกิดความคงเส้นคงวา เราควรกำหนดลักษณะให้เอกสารก่อนทุกครั้ง อีกทั้งยังจะช่วยเรื่องการการนำหัวเรื่องไปทำสารบัญอัตโนมัติได้อีกด้วย

วิธีการกำหนดลักษณะ และการใช้งานศึกษาได้จากคลิปเลยครับ  ถ้าใครต้องการทำสารบัญอัตโนมัติไปดูที่บทความนี้เลยนะครับ

สำหรับการสร้างลักษณะไปดูคลิปกันเลยครับ


Comments

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ “การใช้งาน “ลักษณะ” ของเอกสาร Word เพื่อให้เอกสารคงเส้นคงวา”

  1. […] "ลักษณะ" ซะก่อนครับ ผมได้ทำคลิปไว้ในบทความนี้ครับ  […]

Leave a Reply