วันนี้ผมมีไฟล์งาน กิจกรรมคณิตศาสตร์มาฝากครับ เป็นโจทย์การหาค่า ตำแหน่งของข้อมูล ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งผมสอน ม.6 ในเทอมนี้ครับ

กิจกรรมนี้ นอกเหนือจากการสอนในห้องแล้ว ผมคิดว่า เราควรจัดเก็บคะแนนได้จากการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคลครับ เนื่องจาก นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล บางคนเก่ง อ่อน ปานกลาง และมีความสนใจไม่เท่ากัน ถ้าเราเปลี่ยนแนวกิจกรรมบ่อยๆ จะทำให้เขาไม่เบื่อห้องเรียนของเราครับ

เริ่มเลยนะครับ

ผมสร้างโจทย์หาค่า Q1 Q2 Q3 (ควอรไทล์ทั้ง 3) โดยการสุ่มตัวเลขจาก excel ใช้ฟังก์ชัน =randombetween(1,99) หมายถึง ให้มันสุ่มเลขตั้งแต่ 1-99

ดาวน์โหลดไฟล์สุ่มตัวเลข excel [ilink url=”https://krujakkrapong.com/wp-content/uploads/2018/06/Random-number-for-GAME.xlsx” style=”download”]Download [/ilink]

หลังจากได้ตัวเลขที่สุมแล้ว ผมก็นำไปคำนวณหา Q1 Q2 Q3 จากเว็บไซต์ http://www.alcula.com/ เมื่อวางแล้ว ระบบจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติ ตัวอย่างดังภาพ

สังเกตนะครับว่า ระบบมันจะเรียงเลขให้อัตโนมัติ และใส่คอมม่าให้ด้วย ดีมากๆ

จากนั้น เอาโจทย์ที่สุ่มได้ และคำตอบไปใส่ใน sheet เอกสาร ทำหลายๆ ข้อ เพื่อนำไปตัด A4 หนึ่งแผ่น ตัดออกเป็น 5 ข้อ แล้วนำไปแจกเด็ก อาจจะใช้วิธีการสุ่มแจก หรือแจกเป็นรายบุคคลไปได้เลย ผมทำเป็น 4 ระดับ ความยากง่าย คือ 100, 200, 300, 400 ตามลำดับ

  • 100 หมายถึง ง่ายที่สุด เรียงเลขให้แล้ว โจทย์เลขหลักเดียว ตำแหน่งลงตัว
  • 200 หมายถึง ง่าย  เรียงเลขให้แล้ว โจทย์ 2 หลัก ตำแหน่งลงตัว
  • 300 หมายถึง ปานกลาง โจทย์หลักเดียว ตำแหน่งไม่ลงตัว
  • 400 หมายถึง ยาก โจทย์ สองหลัก หรือ สามหลัก โจทย์ยาว ตำแหน่งไม่ลงตัว

จากการสุ่มเลขใน excel เราจะได้เลขสุ่ม ยังไม่เรียงได้ และสามารถเลือกได้ว่าจะเอายาวแค่ไหน อยากให้ตำแหน่งลงตัว ก็เอาจำนวนเป็น 3, 7, 11 เป็นต้น เพราะจะเอามาบวกหนึ่ง แล้วหารด้วย 4 ลงตัว ตำแหน่งของ Q1, Q2, Q3 จะลงตัวครับ

คราวนี้มาดูเอกสารที่ผมสุ่มตัวเลขมาครับ ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ [ilink url=”https://krujakkrapong.com/wp-content/uploads/2018/06/Quartiles-Worksheet.pdf” style=”download”]Download [/ilink]

สามารถดาวน์โหลดไปตัดด้วยเครื่องตัดกระดาษ หรือ ใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นๆ ไปสอนได้เลย

สำหรับเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ [ilink url=”https://krujakkrapong.com/wp-content/uploads/2018/06/Quartiles-Worksheet-Answer.pdf” style=”download”]Download Worksheet Answer[/ilink]

Leave a Reply