ปีนี้ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรร่วมกับ ครูโป้ง พิภพ (วิทยากรร่วม) และน้องอ๋อ (ช่างภาพ/วิดีโอ) ในค่ายจุดประกายนักคิดรุ่นเยาว์ จัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนวิทยาลัยครับ ค่ายจัดขึ้นวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 สำหรับนักเรียนห้องกิ๊ฟ ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน ประมาณ 100 คน กิจกรรมที่ผมได้รับผิดชอบนั้นคือ กิจกรรม มหัศจรรย์ตัวเลข คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับตัวเลข ผมจึงใช้ความรู้ ในกิจกรรม คิดเลขเร็ว ที่แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับ

แนวคิดการจัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว

ผมเริ่มจากการคิดหากิจกรรมที่ให้นักเรียนสนใจอยากคิด อยากหาคำตอบของการคิดเลขเร็วครับ ทำอย่างไรเราจะให้นักเรียนอยากยกมือตอบ

ผมจึงออกแบบอย่างนี้ครับ

ผมอยากจะให้นักเรียนสะสมเป็นคะแนนของตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากได้คะแนนตรงนั้น จึงออกแบบกิจกรรมออกมาเป็น 3 กิจกรรมต่อเนื่องกัน แต่ถ้าหากเวลาไม่พอ ผมก็อาจจะจัดได้เพียง 2 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ฝึกคิดเลขเร็วเป็นทีม

การคำนวณคิดเลขเร็ว ผมออกแบบเป็นกระดาษมีโจทย์คิด 50 ข้อต่อหน้า เป็นโจทย์แบบธรรมดา สำหรับนักเรียน ม.1 ผมจึงคิดว่ายังไม่ต้องออกแบบให้ยากเกินไป ดังนั้น ก็ใช้ excel ในการสุ่มเลข เพื่อให้บวก ลบ คูณ จำนวน 6 ชุด โดยทำทีละชุด แล้วให้พี่ staff จำนวน 5 คนช่วยตรวจ

สำหรับเฉลย ผมจะพิมพ์ออกมาก่อน จาก excel จากนั้นก็เลือกช่องเฉลย และเลือกสีขาวเพื่อพิมพ์ส่วนของแบบฝึกออกมาพร้อมกันทีเดียว

แบบฝึกพร้อมเฉลย
แบบฝึก

สำหรับใครที่อยากจะเอาไฟล์ excel ที่ผมสร้างแล้ว ไปพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้ครับ

*ข้อความระวังคือ สูตรที่อยู่ในช่องตารางนั้นมันจะสุ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีการคลิก เฉพาะให้ระวังเวลาพิมพ์ เฉลยและแบบฝึก

เมื่อผมอธิบายเกมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม จากนั้นก็ให้นั่งล้อมวงกัน แจกแบบฝึกทีละชุด ให้นักเรียนทำร่วมกันในกลุ่ม กลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อน ให้ส่งก่อนจะได้คะแนน bonus ส่งอันดับที่ 1 ได้ bonus 10 คะแนน ส่งอันดับที่ 2 ได้ bonus 9 คะแนน ลดหลั่นกันไปเรื่อยๆ อย่างนี้จนถึงอันดับสุดท้าย โดยไม่จำเป็นต้องจับเวลา

เมื่อนักเรียนส่งเสร็จก็นำแบบฝึกให้พี่ staff ตรวจทันที แล้วนำ bonus บวกกับคะแนนที่ได้ข้อละ 1 คะแนนจากแบบฝึก นำไปเขียนใน excel ฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์อีกที

เมื่อดำเนินการเสร็จ 6 ชุด ก็รวมคะแนน เป็นคะแนนแต่ละกลุ่ม โดยมีกติกาว่า ใครอยู่กลุ่มไหนก็จะเอาคะแนนกลุ่มของตัวเองเป็นฐานเพื่อนำไปบวกกับคะแนนกิจกรรมถัดไป

บรรยาย คิดเลขเร็ว

ช่วงที่สอง ผมใช้สไลด์พาวเวอร์พอยต์บรรยายกติคิดเลขเร็วเบื้องต้น และสูตรคิดเลขเร็วอีกนิดหน่อย ปรับปรุงจากปีที่แล้ว ผมบรรยายโดยมี summation ทำให้นักเรียนสับสนและด้วยเวลาจำกัด อาจจะทำให้นักเรียนยังจดจำ summation ยังไม่ได้ ผมจึงละเอาไว้ โดยบรรยายตัวอย่างที่เป็นเลขยกกำลัง และการใช้ แฟกทอเรียลเท่านั้น สไลด์ประกอบการบรรยายดาวน์โหลดจากด้านล่างนี้

กิจกรรมที่ 2 ตามล่าหาตัวเลข

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเดี๋ยว หลังจากบรรยาย และให้สูตรคิดเลขเร็ว พวกเลขยกกำลัง และแฟกทอเรียลไว้แล้ว ผมแจกกระดาษคนและ 1 แผ่น ในกระดาษแผ่นนั้น หน้าหลังจะมีช่องสำหรับเขียนคำตอบ 24 ข้อ

ผมให้พี่ staff ติดคำถามทั้ง 24 ข้อไว้รอบห้องประชุม จากนั้นให้นักเรียนไปหาคำตอบ โดยจะเริ่มจากข้อไหนก็ได้ เมื่อทำเสร็จคำตอบจะไปอยู่ในช่องเล็กๆ ของคำถามที่ติดไว้อีกที่ โดยเราจะต้องไปหาคำตอบนั้นให้ได้

กระดาษสำหรับแจกให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
ตัวอย่างโจทย์ที่ติดไว้ตามห้องประชุม

สมมตินักเรียนเลือกทำโจทย์ข้อนี้ 3 ยกกำลัง 5 นักเรียนจะต้องวิ่งไปหาคำตอบ โดยคำตอบมันจะติดอยู่ช่องเล็กๆ บนซ้ายมือ ของโจทย์ข้อถัดไป แล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบ 243 ไว้ในช่องที่ 1 จากนั้นก็ทำโจทย์ข้อถัดไปเรื่อยๆ

กิจกรรมนี้มีชื่อว่า scarvengerHunt ตามล่าหาตัวเลข นักเรียนจะได้คะแนนตามจำนวนคำตอบที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ยาวที่สุดในเวลากำหนด สำหรับโจทย์และแบบฝึกใน scarvengerHunt ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เมื่อนักเรียนได้คะแนนรวมจาก 2 กิจกรรมแล้วก็นำมาบวกกัน เป็นคะแนนของตนเอง ด้วยเวลาที่จำกัด ผมจึงให้เปลี่ยนกันตรวจและให้คะแนนกันเอง นักเรียนคนที่ได้คะแนนมากที่สุด 4 คนก็ออกพูดว่าทำอย่างไรถึงได้ะคะแนนเยอะ คนที่ได้ที่ 1 พูดได้ประทับใจผมมาก เขาตอบว่า ต้องฝึกฝนคิดเลขอยู่เป็นประจำ

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

สำหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอถ่ายโดยครูอ๋อ ผมนำมาเรียบเรียงตัดต่อสั้นๆ ให้เห็นบรรยากาศของกิจกรรมว่าเป็นอย่างไรครับ

Share

Leave a Reply