คิดเลขเร็ว EP03 เรื่องของ 3-6-9

[mathjax]

การใช้เลข 3-6-9 ในการคิดเลขเร็วนั้น มีหลักการง่ายๆ อยู่ว่า

9 “ดีสุด”

“รองลงมา” คือ 3

และ “สุดท้าย” เป็น 6

ทำไม?

เพราะ 9 สามารถเป็นได้ทั้ง 3 และ 6 ครับ

    \[\sqrt{9}=3\]

ดังนั้น 9 เป็น 3 ได้

    \[(\sqrt{9})!=3!=6\]

ดังนั้น 9 เป็น 6 ได้เช่นกันครับ

ส่วน 3 สามารถเป็นได้คือ 6 เพราะ

    \[3!=6\]

แต่ 3 ไม่สามารถเป็น 9 ได้นะ

และสุดท้าย 6 เป็นได้แค่ 6 ไม่สามารถเป็น 3 และ 9 ได้

สรุป

การมองเลขตัวที่มีประโยชน์มากสุด คือ 9 ด้วยตัวของมันเอง จะสามารถเป็นได้ทั้ง 3 และ 6

ส่วน 3 เป็นได้แค่ 6

และ 6 ไม่สามารถเป็นอะไรได้เลย นอกจาก 6 อย่างเดียว


Comments

Leave a Reply