ค่ากลางข้อมูล

จัดกิจกรรมคณิต เรื่อง ค่ากลางข้อมูล เล่นแบบกลุ่ม สนุกมากๆ

กิจกรรมในห้องเรียนวันนี้ คือ เรื่อง ค่ากลางข้อมูล เป็นวันที่ผม ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลมาเป็นสัปดาห์แล้วครับ

เริ่มจากผมค้นหาใบงานเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) มัธยฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) ผมไปค้นเจอจากเว็บหนึ่ง ชื่อว่า teacher pay teacher เป็นเว็บรวมใบงานของต่างประเทศ น่าสนใจมากๆ แต่เงื่อนไขคือ จำเป็นต้องซื้อเป็นเงินดอลล่าร์

ผมเข้าไปดูพรีวิวในเว็บนั้นแล้ว มีอันหนึ่งที่ผมชอบมาก คือ แบบฝึกเกี่ยวกับ ค่ากลาง ซึ่งเขามีฟรีด้วย หากต้องการเข้าไปดู ให้ไปที่นี่ครับ  

จากนั้น ผมก็เข้าไปดูอีกอันหนึ่ง ค้นหาด้วยคำว่า “mean median mode range worksheets” ได้อันนี้มาครับ เข้าไปดูพรีวิวได้ ที่นี่

ผมไม่ได้ซื้อนะครับ แต่ใช้วิธีการดูตัวอย่าง แล้วเอามาพิมพ์ใหม่ แต่จำเป็นต้องเฉลยเอง นะครับ

การหาเฉลยของผม ก็ใช้วิธีการในอินเตอร์เน็ตนี่ละครับ โดยการค้นหา google ด้วยคำว่า calculate mean median mode ได้เว็บนี้มาครับ เฉลยก็แค่พิมพ์ตัวเลขเข้าไปคลิกก็ได้เฉลยมาเลย

หลังจากที่ผมพิมพ์ใน word โดยออกแบบว่าจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่ม ผมทำเป็น 3 ข้อ ในแต่ละข้อย่อย แบ่งเป็น 4 ช่อง ไฟล์ที่ผมทำดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> mean_median_mode_range

หลังจากการที่ผมอธิบายในห้องแล้ว วันนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในการอธิบายนะครับ อาจผิดถูกบ้าง แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป บางคำที่เราคิดไม่ออก ก็พูดภาษาไทยแทรกได้เลย นักเรียนก็หัวเราะบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร

หลังจากอธิบายความหมายของสี่คำไปแล้ว โดยใช้วิธีการปริ๊นเอกสาร ตัวนี้  แล้วอธิบายให้นักเรียน พูดตามในห้องเรียน

จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 6 กลุ่ม ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มของตัวเอง

เขียนบนกระดานไวท์บอร์ด แบ่งเป็น เป็นช่อง มีชื่อกลุ่ม และช่องสำหรับคะแนน แต่ละรอบ ดังภาพ

อธิบายกติกาให้นักเรียนฟัง อันนี้ผมใช้ภาษาไทย เพราะนักเรียนอาจไม่เข้าใจ และอีกอย่าง ผมไม่ชำนาญภาษาอังกฤษขนาดนั้นครับ

ผมอธิบาย เกมนี้ว่า ทุกคนจะต้องช่วยกัน เขียนคำตอบลงในใบงาน ให้ครบและให้เร็วที่สุด แล้วรีบเอามาส่งที่หน้าห้อง กลุ่มใดส่งก่อนจะได้คะแนนดังนี้

ส่งอันดับหนึ่ง ได้ 50000
ส่งอันดับที่สอง ได้ 40000
ส่งอันดับที่สาม ได้ 30000
ส่งอันดับที่สี่ ได้ 20000
ส่งอันดับที่ห้า ได้ 10000
และส่งอันดับสุดท้าย ได้ 5000

และอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า หากมีข้อใดผิด จะต้องถูกหักที่ละ 10000 คะแนน

เริ่มเกม เด็กต้องส่งตัวแทนออกมาเอาใบงาน กลุ่มละ 1 ใบ แล้วให้กลับไปเขียนคำตอบช่วยกันมา

ใบงานที่แจกเด็กก็พิมพ์จากนี้ครับ 

สิ่งที่เห็นจากการทำกิจกรรมนี้

  1. เด็กต้องวางแผนร่วมกัน ในรอบแรก บางกลุ่มลืมเขียนชื่อ เราก็ลบคะแนนออก 10000 คะแนน หรือผิดแต่ละที่ก็ลบออก 10000 คะแนน ถึงแม้จะส่งก่อน ได้ 50000 คะแนน แต่ถูกหักลบออก บางกลุ่มก็แทบไม่เหลือคะแนน และบางกลุ่มก็ได้ติดลบไปเลย
  2. รอบแรก บางกลุ่มได้ติดลบ แต่รอบที่สอง แต่ละคนในกลุ่มช่วยกันวางแผนการตอบและช่วยกันตอบให้เร็วที่สุด และได้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิม
  3. นักเรียนจะลุ้นตอนเราตรวจคะแนนในแต่ละรอบ แล้วเขียนบนกระดานว่าได้คะแนนเท่าใด

สำหรับเฉลยของใบงานแต่ละใบดาวน์โหลดจากที่นี่ครับ ==>  mean_median_mode_range_solution

สุดท้าย คือ ภาพกิจกรรมที่ทำในวันนี้ ผมคิดว่า การจัดกิจกรรมแบบนี้ ช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และไม่เบื่อวิชาคณิตศาสตร์แบบเดิมๆ อีกต่อไป

 

 


Comments

Leave a Reply