ตาราง SPSS : สร้าง Custom Tables เพื่อแสดงร้อยละ

การสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูล ความถี่ และ ร้อยละ ในโปรแกรม SPSS สามารถแสดงข้อมูลเพื่อให้ ตาราง SPSS แสดงความสัมพันธ์กันทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้ ในเมนูที่ชื่อว่า Customs Tables นั่นเองครับ

เป้าหมาย คือ ต้องการให้ข้อมูลของผมแสดงความสัมพันธ์ของสองตัวแปรใน ตาราง SPSS โดยตัวแปรใน แถว มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ

ส่วนตัวแปรในแนวตั้ง ผมต้องการแสดงข้อมูล กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม และ รวม

ซึ่งตารางที่ออกมา จะมีลักษณะเป็นดังนี้

ตารางตัวอย่าง สำหรับสร้างใน spss

เมื่อผมมีข้อมูลในโปรแกรม SPSS หน้า Variables View เป็นดังนี้ สิ่งสำคัญคือตัวแปรต้องเป็นชนิด Nominal หรือ Ordinal เท่านั้นนะครับ

กำหนดตัวแปรเพื่อสร้างตารางใน spss

คราวนี้มาดูหน้า Data View กันบ้างครับ

ตาราง spss

เมื่อพร้อมแล้ว เราก็เริ่มกันเลยที่ เมนู Analyze > Custom Tables > Custom Tables…

เมนูเพื่อสร้างตารางใน โปรแกรม spss

กด OK

ลากตัวแปร Sex วางไว้ในแนว Rows จากนั้นลากตัวแปร Group วางในแนว Columns

สร้างตารางใน spss

ดับเบิลคลิกที่ Sex ในตาราง จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ปรับแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยน Label เป็น จำนวน และลาก Column N% เข้าไปเพิ่มใน Display ปรับทศนิยม (Decimals) ให้เหลือ 0 เท่ากัน จากนั้นคลิก Apply to selection

ตารางแสดงความถี่และร้อยละใน spss

คลิกเลือกที่ Group > Categories and Totals… > Add Subtotal > พิมพ์ label เป็น รวม > กด Apply

เมื่อเสร็จแล้ว ต่อไปนำตัวแปรที่เหลือ วางลงไปในแนว Rows ให้ครบ จะได้ดังตาราง

เมื่อกอปปี้ตารางไปปรับแต่งใน MS-Excel ก็จะได้ข้อมูลตามต้องการครับ

สรุป : เราสามารถสร้างตารางเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ นามบัญญัติ (Norminal) หรือ เรียงลำดับ (Ordinal) เพื่อแสดงจำนวนและร้อยละจากโปรแกรม SPSS จากเมนู Custom Table


บริการรับวิเคราะห์ผลสถิติจากโปรแกรม SPSS เช่น ค่า t-test, one way Anova สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์ @krujakkrapong ได้เลยครับ

Leave a Reply