นวัตกรรม บทเรียนโปรแกรม จาก Adobe Captivate 7

Untitled

ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีโอกาสได้ทำงานนวัตกรรมส่งอาจารย์ ก็เลยศึกษาโปรแกรมที่สนใจ นั่นก็คือ โปรแกรม Adobe Captivate ตอนนี้อยู่ในเวอร์ชัน 7 แต่ 8 น่าจะออกมาเมื่อเร็วๆนี้ ความสามารถของโปรแกรมก็คือ สามารถจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ สร้างแบบทดสอบ และค่อนข้างมีปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive)

ช่วงแรก ๆ ผมก็ง่วนอยู่กับการศึกษาโปรแกรมครับ พอศึกษาโปรแกรมก็มาศึกษาทฤษฎีการสร้างบทเรียนโปรแกรม เรื่องที่ผมทำก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบ่งเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อยๆ หลายหน่วย ศึกษาการใช้งานโปรแกรมจาก Youtube ครับถ้าเราเคยใช้ PowerPoint อยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหา โปรแกรมค่อนข้างใช้งานง่าย หากครูท่านใดที่สนใจโปรแกรมนี้ผมแนะนำเลยครับ
ดูตัวอย่างสื่อที่ผมสร้างจากที่นี่ครับ
เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
[ilink url=”http://krujakkrapong.com/wp-content/uploads/2014/05/data1.swf” style=”tick”]ค่าเฉลี่ยเลขคณิต[/ilink]

เรื่อง มัธยฐาน
[ilink url=”http://krujakkrapong.com/wp-content/uploads/2014/05/median.swf” style=”tick”]มัธยฐาน[/ilink]


Comments

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ “นวัตกรรม บทเรียนโปรแกรม จาก Adobe Captivate 7”

  1. ทดสอบแล้วครับว่าได้

Leave a Reply