52

ชื่อ นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ชื่อเล่น เปี๊ยก เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ เรียกกันว่าลูกโทน นั่นเอง

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่ง ชื่อว่า โรงเรียนบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ทุน สควค. รุ่น 12

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎุอุดรธานี ทุน สควค.เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันบรรจุเป็นข้าราชการครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ุ6 และรับหน้าที่ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ 089-9429565

email : mercedesbenz3010@gmail.com

FB : krujakkrapong