สร้างสื่อการสอน Qrcode

สร้าง QR Code เพื่อรับคูปองเป็นคะแนนของนักเรียน

ไอเดียการสร้างคูปองนี้ ได้มากจากการที่ผมพยายามจะหาวิธีการเก็บคะแนนนักเรียน ให้เป็นอัตโนมัติในค่ายดาราศาสตร์ที่ผมจัดไปเมื่อเดือน มกราคม 2567 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ โดยแต่ละฐานเวียนของค่ายที่มี 4 ฐานนั้น นักเรียนจะได้คูปองโค้ดเป็นตัวเลข 6 หลักแล้วนำไปกรอกจากการสแกน QR Code หลังป้ายชื่อของนักเรียนแต่ละคน หลังจากสแกนแล้วจะต้องเลือกชื่อฐาน เป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ก่อนค่อยกรอกคูปองโค้ด ด้วยเลข 6 หลักเข้าไป

ขั้นตอนที่ 1 ผมสร้างฟอร์ม จาก Google Form เพื่อจะรับค่า 3 ค่าเข้าไปลงใน Sheet ได้แก่ 1. ชื่อนักเรียนพร้อมรหัสประจำตัว ที่เอาชื่อพร้อมรหัสมีเหตุผลคือ ถ้าเอาเฉพาะชื่อจะมีชื่อซ้ำก็เลยต่อด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน รับรองไม่ซ้ำแน่นอน แต่ถ้าจะเอาเฉพาะรหัสประจำนักเรียน ก็ไม่ง่ายเท่าไหรในการแจก ผมก็เลยเอาชื่อมาต่อด้วยรหัสประจำตัวนักเรียนครับ

2. ฐานที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 นักเรียนต้องเลือก เพราะเราจำนำคะแนนจากคูปองของแต่ละฐานไปรวมกันก็เลยต้องรู้ว่าคูปองนี้มาจากฐานไหนครับ

3. คูปอง เป็นลักษณะตัวเลขที่ผมทำการ Generate เอาจากโปรแกรม google sheet โดยใช้ฟังก์ชัน =randombetween (100000,999999) แล้วคัดเอาคูปองที่ไม่ซ้ำกันมาตามจำนวนที่ต้องการครับ หลักๆแล้วผมศึกษาจากคลิปนี้ของอาจารย์นรินทร์ตามด้านล่างเลยครับ

คลิปการสร้าง QR code เพื่อเช็คชื่อนักเรียน

หลังจากที่ได้ศึกษาจากคลิปแล้ว ผมทำการประยุกต์ ให้เป็นแบบของผมเอง โดยผมจะรับค่าเป็น ชื่อเลขประจำตัว (ชื่อติดกับเลขประจำตัว) ฐานที่ และคูปอง ดังภาพ

หลังจากที่ได้ลิงค์ที่ทำจากคลิปด้านบนมาแล้ว ผมก็เอามาสร้าง QR Code ดังภาพ โดยผมจะเชื่อม ชื่อ และเลขประจำตัวเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นรหัสอ้างอิง และออกเป็น QR Code เหตุที่ต้องเอาชื่อด้วย เพราะเวลาเราจะแจกนักเรียนจะได้แจกง่ายๆ มีทั้งชื่อ และรหัสประจำตัวนักเรียนด้วย

เมื่อติดป้าย QR Code ให้กับป้ายชื่อนักเรียนแล้ว ก่อนทำกิจกรรมก็แจ้งนักเรียนให้เรียบร้อยว่ามีการเก็บคะแนนโดยจะได้รับคูปองจากแต่ละฐาน คนละ 1 คูปองเท่านั้น จากนั้นให้นักเรียสแกน QRcode แล้วกรอกคูปองเข้าไปเพื่อรับคะแนนนั่นเอง

หลังจากที่นักเรียนกรอกคูปองเข้าไปจะได้ข้อมูลใน sheet ดังนี้

ผมทำการดึงค่าคูปองเหล่านี้ไปไว้โดยแยกไว้ฐานละ Sheet โดยใช้ฟังก์ชัน =QUERY(‘การตอบแบบฟอร์ม 1’!B2:D,”select B,C,D where C=1″) ดังภาพ

ผมสร้าง Sheet ใหม่อีกอันเพื่อเก็บคูปองที่สร้างทั้งหมด โดยใช้คำสั่ง =XLOOKUP(A2,’ฐาน2′!C:C,’ฐาน2′!A:A) เพื่อไปหาว่าคูปองที่สร้างขึ้น ใครเป็นคนกรอกเข้ามา แล้วนำชื่อและเลขประจำตัวมาวางไว้ช่องนั้น ดังภาพ

จากภาพ จะเห็นว่า ณฐรัตน์45224 เป็นคนกรอกโค้ดคูปองของฐานใช้โค้ด 641536 เป็นต้น

จากนั้นผมสร้าง Sheet อีกอันชื่อ ชีต1 โดยใช้คำสั่ง =IFERROR(XLOOKUP(A2,’ codeคูปอง’!C:C,’ codeคูปอง’!B:B,0)) เพื่อจะให้ไปค้นหาจากชีต Codeคูปอง ว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนเป็นเท่าไรแล้วนำคะแนนมาไว้เพื่อจะได้หาผลรวมคะแนนนั่นเอง

จากภาพจะเห็นว่า โฆษิตฉพัฒน์45129 ได้คะแนนคูปองไปครบ 4 ใบ และได้ 2 ใบเป็น 4 คะแนนและอีก 2 ใบเป็น 3 คะแนนนั่นเอง ส่วนคะแนนรวมเป็น 18 เพราะมีค่าคะแนนจากการสอบอีกด้วย(ผมไม่ได้เขียนรวมไว้ในบทความนี้เพราะจะยาวไปสำหรับคะแนนสอบ)

หลังจากได้คะแนนแล้ว ผมจะนำคะแนนที่คิดเป็นร้อยละแล้วไปใส่ไว้เกียรติบัตรที่สามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย (ไม่ได้เขียนไว้ในบทความนี้ครับเพราะจะยาวเกินไป) ซึ่งการทำแบบนี้มันช่วยผมได้มากๆ เกี่ยวกับการรวมรวมคะแนน เก็บคะแนนจากโค้ดคูปอง สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ เช่นการให้คะแนนพิเศษสำหรับใครที่ตอบได้ เป็นต้น

ถ้าต้องการไฟล์ Google Sheet เพื่อนำไปศึกษาหรือเขียนสูตรตาม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ


Comments

Leave a Reply