ผ่านพ้นได้ได้ด้วยดีกับการแข่งขันคิดเลขเร็วของสนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 ผลการแข่งขันตามนี้ครับ

ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว กัลยาณวัตร ครั้งที่ 2

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผมได้มีโอกาสช่วยทำระบบในการจัดการแข่งขันด้วย และเป็นกรรมการการตัดสินผลการแข่งขัน ทำให้รู้ insight ข้อมูลการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำมาแชร์และหาค่าความยากง่ายของข้อสอบแข่งขันให้ดูนะครับ

รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน จากท่านรองผู้อำนวยการอัญรินทร์

สำหรับข้อสอบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันรอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อแรก (สุ่มเลขโดด 4 ตัว กับผลลัพธ์ 2 หลัก) และการแข่งขันรอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ (สุ่มเลขโดด 5 ตัว กับผลลัพธ์ 3 หลัก)

สำหรับโจทย์แต่ละข้อในครั้งนี้คือ ขอบคุณโจทย์อาจารย์อรรถวรรณที่อนุญาตเผยแพร่ และพิมพ์โดยอาจารย์ คำภู

ในการวิเคราะห์ความยาก และอำนาจจำแนกในครั้งนี้ ผมจะกำหนดข้อ 1-30 แรก และข้อ 31 -50 เป็นข้อ 1-20 ของรอบที่สองนะครับ นั่นคือ มีข้อสอบ 50 ข้อ จากข้อ 1-50

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยแบบอิงกลุ่ม (ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน)

ชื่อแบบทดสอบ  ข้อสอบคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 2
จํานวนผู้สอบ  109  คน
จํานวนข้อสอบ  50  ข้อ
กําหนดกลุ่มสูง/กลุ่มต่ำ ร้อยละ 20
ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยแบบอิงกลุ่ม

ข้อตัวเลือกที่ถูกต้องความยาก
(p)
อำนาจจำแนก
(r)
การแปลความหมายผ่านเกณฑ์คุณภาพ
1(1)0.450.9ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
2(1)0.520.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
3(1)0.51ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
4(1)0.60.81อำนาจจำแนกสูงไม่ผ่าน
5(1)0.260.52ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกค่อนข้างสูงผ่าน
6(1)0.520.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
7(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
8(1)0.51ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
9(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
10(1)0.51ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
11(1)0.550.81ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
12(1)0.10.19อำนาจจำแนกไม่ผ่าน
13(1)0.520.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
14(1)0.330.67ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูงผ่าน
15(1)0.40.81ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
16(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
17(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
18(1)0.380.76ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูงผ่าน
19(1)0.40.81ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
20(1)0.51ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
21(1)0.640.71ค่อนข้างง่าย อำนาจจำแนกสูงผ่าน
22(1)0.570.86ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
23(1)0.310.62ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูงผ่าน
24(1)0.380.76ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูงผ่าน
25(1)0.520.86ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
26(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
27(1)0.40.81ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
28(1)0.520.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
29(1)0.450.9ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
30(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
31(1)0.140.29ยาก อำนาจจำแนกปานกลางไม่ผ่าน
32(1)0.050.1ยากมาก อำนาจจำแนกไม่ผ่าน
33(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
34(1)0.170.33ยาก อำนาจจำแนกปานกลางไม่ผ่าน
35(1)0.240.48ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกค่อนข้างสูงผ่าน
36(1)0.140.29ยาก อำนาจจำแนกปานกลางไม่ผ่าน
37(1)0.450.9ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
38(1)0.330.57ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกค่อนข้างสูงผ่าน
39(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
40(1)0.51ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
41(1)0.430.86ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
42(1)0.170.33ยาก อำนาจจำแนกปานกลางไม่ผ่าน
43(1)0.380.76ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูงผ่าน
44(1)0.40.81ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
45(1)0.51ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
46(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
47(1)0.480.95ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน
48(1)0.380.76ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูงผ่าน
49(1)0.020.05ยากมาก อำนาจจำแนกต่ำไม่ผ่าน
50(1)0.40.81ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูงผ่าน

          สรุปผลการวิเคราะห์ความยาก และอํานาจจําแนกของข้อสอบจํานวน 50 ข้อ มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 42 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 และไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 12, 31, 32, 34, 36, 42, 49

สิ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่ข้อที่ผ่าน แต่เป็นข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างหาก แสดงว่า การสุ่มโจทย์ได้ขั้นนั้น โอกาสที่จะมีคนแสดงวิธีทำภายใน 30 วินาทีนั้นยากมาก จะเห็นว่ามีข้อยากที่เราจะมาวิเคราะห์กันนั่นคือ ข้อ 4, 12, 31, 32, 34, 36, 42, 49 จากข้อมูลพบว่ามีข้อยากสำหรับ 2 หลักอยู่เพียง 3 ข้อเท่านั้น และนอกนั้นเป็นข้อ 3 หลักทั้งนั้นเลยครับ ขอบคุณเฉลยบางส่วนจากน้องบอลแห่งเพจ คิดเลขเร็ว 180 IQ by บอลลี่

4) 7 3 3 1 = 30 หนึ่งในผลเฉลยคือ

12) 6 8 7 2 = 94 หนึ่งในผลเฉลยคือ

31) 5 6 3 6 3 = 776

32) 1 0 5 6 5 = 497

34) 3 1 1 9 8 = 457

35) 1 2 1 2 3 = 349

42) 2 7 8 2 1 = 552

49) 6 3 6 5 1 = 989

จะเห็นว่าโจทย์มีแต่ยากๆ ทั้งนั้นที่คัดมาเพราะค่าความยาก ที่วัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพของแบบทดสอบ โปรแกรม RTAP ในเมื่อโจทย์ยากมาก ผมก็เลยต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากเพจ 180 IQ by บอลลี่ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะครับ

ปล. โปรแกรมที่ผมพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ ชื่อ โปรแกรม Desmos เป็นแอปลงในมือถือได้ด้วย เขียนสมการสะดวกและคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เวลาเขียน summation เพียงเขียนคำว่า sum ก็ได้แล้ว ลองนำช่วยคำนวณหาค่า summation กันดูนะครับ


สนใจ E-book รวมรวมสูตร summation และค่าตัวเลขต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว คลิกที่นี่เลยครับ

Leave a Reply