font1

เวลาที่พิมพ์เอกสาร ใน word อยู่ๆ ขนาด “ตัวเลข” ไม่เท่ากัน 😐 คุณเคยเจอปัญหานี้ไหม ทั้งที่ใส่ขนาดเท่ากันไปแล้ว เช่น ใช้ขนาด font 16 แต่ขนาดตัวเลขที่มองเห็นไม่เท่ากัน เป็นเพราะรูปแบบฟอนต์ครับ ให้เราเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ทั้งเอกสาร แล้วใช้เทคนิคแทนที่ (Ctrl+H)

เริ่มจากเปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ กดแป้น Ctrl+H

นำเคอร์เซอร์วางที่ “สิ่งที่ค้นหา” คลิก “เพิ่มเติม”

font2

เลือก “รูปแบบภาษา”

font3

 

คลิกที่ “ภาษาไทย” แล้ว “ตกลง”

font4

ทำนองเดียวกัน นำ เคอร์เซอร์ไปวางที่ช่อง “แทนที่ด้วย” เลือกรูปแบบภาษา เป็น “ภาษาอังกฤษ” แล้วคลิก “ตกลง”

font5

ในช่องค้นหา พิมพ์ “1” ช่อง แทนที่ด้วยพิมพ์ “1” แล้วคลิก “แทนทั้งหมด”

font6

ทำนองเดียวกัน ให้เปลี่ยนตัวเลขเป็น 2,3,4,5,6,7,8,9,0 แล้วจะได้ตัวเลขที่ขนาดเท่ากันทุกตัวบนเอกสารครับ

ถ้าไม่เข้าใจให้ดูจากคลิปนี้ครับ

บางทีอาจจะเกิดจากขนาดของฟ้อนต์บางตัวมีปัญหากับ Windows ก็เป็นได้ ให้ทำตามคำแนะนำนี้ครับ

4 Comments

Leave a Reply