เทคนิคคิดเลขเร็ว

แจกโจทย์ คิดเลขเร็ว ชุดที่ 1

ผมรวมโจทย์คิดเลขเร็วไว้เป็นชุดที่ 1 เป็นโจทย์คิดเลขเร็วที่คิดว่า คิดออกยากพอสมควร ต้องใช้เทคนิคหลายอย่างในการแก้ และที่สำคัญ ทุกข้อสามารถคิดคำตอบได้ตรงกับผลลัพธ์ทุกข้อ

สำหรับผลเฉลยนั้น ผมจะแจกเฉพาะคนที่ขอเข้าทางช่องทางไลน์นะครับ ผมยินดีแบ่งบันครับ สำหรับโจทย์สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่นี่

รวมข้อสอบโจทย์ยาก

Comments

Leave a Reply