ค่ายปีนี้ได้รับงบประมาณมา 10000 บาท จัดที่โรงเรียน 1 วัน 8.00 น.-16.00 น. มีนักเรียนสมัคร 150 คน พี่เลี้ยงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สภานักเรียน นักเรียนห้องกิ๊ฟ และนักเรียนศูนย์ข่าว จำนวน 40 คน

ปีนี้ผมใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ 2 สัปดาห์ เริ่มจากการเตรียมกิจกรรมฐานต่างๆ โดยพิมพ์ใส่ใน Word เอาไว้เป็นฐานๆ โดยค้นหาข้อมูลจากหนังสือค่ายคณิตศาสตร์ และอินเตอร์เน็ต แบ่งออกเป็น  10 ฐานดังนี้

Rally1-Tangram Puzzle
Rally2-อย่าให้ตึกพัง
Rally3-พัฒนาศักยภาพแก้ปัญหาชวนคิด
Rally4-เกม 24
Rally5-เกมใบ้คำ
Rally6-พับได้พับดี
Rally7-ตาชั่งวัดใจ
Rally8-หาความสูงของต้นไม้
Rally9-ฐานรูปคลี่ของลูกบาศก์
Rally10-เล่นได้เล่นดี

ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฐานต่างๆ (ไม่ได้ทำอย่างเป็นทางการนะครับ เพราะเป็นเอกสารที่จะให้วิทยากรอ่านทำความเข้าใจในแต่ละฐาน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน)

  1. Tangram Puzzle
  2. อย่าให้ตึกพัง
  3. พัฒนาศักยภาพแก้ปัญหาชวนคิด
  4. เกม 24
  5. เกมใบ้คำ
  6. พับได้พับดี
  7. ตาชั่งวัดใจ
  8. หาความสูงของต้นไม้
  9. ฐานรูปคลี่ของลูกบาศก์
  10. เล่นได้เล่นดี

แต่ละฐานเป็นฐานเวียน เข้าพร้อมกัน 10 ฐานเลย ให้เวลาฐานละ 10 นาที ใช้ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประกาศเปลี่ยนฐานทุก 10 นาที

map

สำหรับไฟล์ในการจัดเตรียมค่ายมีดังนี้ครับ

กำหนดการ

คำกล่าวเปิด ปิดของประธาน

คำสั่งจัดกิจกรรมค่าย

แบบขออนุญาตผู้ปกครอง

แบบฟอร์มการเบิกเงิน

เพลงค่ายคณิต

clinometer เครื่องมือวัดความสูงแบบง่าย

เอกสารทุกอย่างสามารถนำเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของไฟล์ก็ได้ครับ ถ้าทำเพื่อเด็กๆ ยังไงผมก็ไม่หวงหรอกคับ

ภาพบรรยากาศค่ายเป็นอย่างไร ดูจากที่นี่นะครับ  บอกไว้ก่อนว่าสนุกมาก

ค่ายนี้ต้องขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนทำให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

คณะครูที่อยู่เบื้องหลัง

คณะพี่เลี้ยงที่ทำด้วยใจ

น้องค่ายที่น่ารักทุกๆ คน

ปีหน้า และทุกๆ คาดว่าจะจัดค่ายนี้ไปเรื่อยๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีการนอนคืน ถ้างบปีหน้าเราขอได้เพิ่มขึ้นนะครับ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น