จากบทความหนึ่งของผม ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ การใช้ไฟล์ Excel สุ่มโจทย์ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล จากนั้นใครที่ทำเสร็จก่อน จะมีสิทธิ์ได้เปิดแผ่นป้ายลุ้นเอาคะแนนเพิ่มจากคะแนนแผ่นป้าย PPT นั้น บทความนี้เป็นบทความที่แก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ แต่แอดวานซ์เพิ่มขึ้นแน่นอน

ต้องขอบคุณเว็บไซต์ เทพเอ็กเซล ครับ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรการใช้งาน Excel จนผมนำมาประยุกต์ใช้งานได้

เนื่องจากโจทย์ที่สุ่มนั้น มีเฉพาะค่าของเปอร์เซ็นไทล์เท่านั้น ดังนั้น บทความนี้ผมจึงแก้ไขให้โจทย์ที่สุ่มได้ มีควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ด้วยเลยครับ แต่มีข้อเสียนิดหน่อย ค่อยมาดูกัน

โจทย์ของผมจะมี 3 ข้อต่อหน้านะครับ แต่ละข้อจะถาม Q, D และ P

ตำแหน่งจะถูกสุ่ม สำหรับ Q จะสุ่ม 1, 2, 3   D จะสุ่มตำแหน่ง 1-9 และ P จะสุ่ม ตำแหน่ง 1-99 แต่ผมปรับโปรแกรมนิดหนึ่ง เป็น 9-90 ก็พอ เพราะตำแหน่งที่ต่ำเกินไป และสูงเกินไป การคำนวณจากตารางแจกแจงความถี่มันจะหาไม่ได้ เช่น ตำแหน่งอยู่อันตรภาคชั้นที่ 1 แล้วเราจะไปหาความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าได้อย่างไร เป็นต้น ผมก็เลยปรับเป็น สุ่มตำแหน่ง 9-90 ก็พอครับ

ความกว้างของอันตรภาคชั้นกำหนดได้โดยการเพิ่มค่าเอง และเอารูปสีขาวมาปิดไว้ไม่ให้เห็นตอนปริ๊นครับ อันนี้เทคนิคบ้านๆ เวลาจะแก้ไขค่าก็เอาแผ่นสีขาวๆ ออกแล้วเปลี่ยนความกว้างเอา

โปรแกรมสุ่มโจทย์หาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์

โปรแกรมสุ่มโจทย์หาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์

ในการพิมพ์มีเงื่อนไขอยู่ว่า สุ่มโจทย์ไหนได้แล้ว จะต้องพิมพ์ทั้งเฉลย และโจทย์ไปพร้อมกัน นั่นคือ อาจพิมพ์โจทย์ก่อนโดยซ่อนเฉลยไว้ แล้วค่อยเปิดเฉลยออกมาพิมพ์อีกใบคู่กันไปครับ เพราะการคลิก 1 ครั้งทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลย ให้เช็คดีๆ ด้วยว่า โจทย์ที่ไม่มีเฉลย กับโจทย์ที่มีเฉลย นั้นเป็นโจทย์เดียวกันหรือไม่
โปรแกรมสุ่มโจทย์หาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์
โปรแกรมสุ่มโจทย์หาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์

ข้อควรระวังอีกอย่าง เวลารีเฟรชแล้ว โจทย์ที่สุ่มได้ อาจมี error เนื่องจากตำแหน่งที่สุ่ม ไม่สามารถหาค่าของ Q, D, P ดังกล่าวได้ทำให้คำตอบมัน error แก้ไขได้ง่ายๆ คือ การสุ่มโจทย์ใหม่ครับ คลิกที่ใดก็ได้ แล้วมันจะสุ่มใหม่ให้เองอัตโนมัติ ดูให้ครบทุกข้อก่อนพิมพ์นะครับ ว่าไม่ error

โปรแกรมสุ่มโจทย์หาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์

หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว ก็นำไปโรเนียว หรือ ถ่ายเอกสารเป็นชุดๆ ไป เช่น ห้อง 1 มี 38 คน ก็ทำ 38 ข้อ แล้วใช้ชุดเดียวกันไปสอนกับอีกห้องหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องสุ่มโจทย์ให้แตกต่างระหว่างห้องครับ

ข้อความระวังอีกอย่าง คือ ผมเขียนสูตร Excel ซ่อนเอา บริเวณ คอลัมภ์ O ถึง T ครับ ไม่ควรไปลบออก เพราะค่าที่ได้จะเพี้ยนไปหมดเลย

และอีกอย่าง สูตรที่เขียนขึ้นเป็น Vlookup ที่ยังไม่สมบูรณ์พอ หากเกิดการเพิ่มแถว หรือ คอลัมภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าได้ เพราะฉะนั้น ไม่ควรเพิ่มแถวหรือคอลัมภ์ใดๆครับ

หากว่าอ่านข้อควรระวังแล้ว และรับทราบเงื่อนไขแล้ว ก็ดาวน์โหลดไปลองใช้ดูเลย จากที่นี่ครับ [ilink url=”https://krujakkrapong.com/wp-content/uploads/2018/07/generater-Q-D-P_Grouped.xlsx” style=”download”]Download Excel Generater Quartile Decile Percentile Grouped [/ilink]

ปล.สำหรับเว็บที่ผมใช้คำนวณหา Quartile สำหรับข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่ คือ เว็บนี้ครับ 

 

Leave a Reply