ใส่เลขหน้าให้ word

ใส่เลขหน้าให้ word แบบแยกส่วน [มีคลิป]

เคยมั้ยครับ สร้างเอกสาร word แล้วอยากใส่เลขหน้าแบบแยกส่วนออกเป็นส่วนๆ เช่น ส่วนแรก มี 1 หน้า เป็นปก ส่วนที่สอง มี 5 หน้ามีหน้า ก ข ค ง และ จ และส่วนที่ 3 เป็นบทที่ 1 หน้า 1, 2, 3,… บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

บางคนอาจจะแยกเอกสารออกเป็นหลายไฟล์ แล้วแต่ละไฟล์ค่อยใส่เลขหน้าแต่ละแบบแล้วค่อยพิมพ์มาเข้าเล่มร่วมกัน นั่นเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่สำหรับบทความนี้ บทความนี้จะสอนวิธีการทำในไฟล์เดียว แต่แยกเป็นส่วนๆ

เริ่มต้นคือ หน้าที่ผมต้องการทำแบบนี้ครับ หน้าแรกคือ ปก (ส่วนที่ 1) หน้าถัดไป ใส่เลขหน้าเป็น ก ข ค ง (ส่วนที่ 2 มี 4 หน้า) และส่วนที่ 3 ใส่เลขหน้า 1,2,3,… ไปเรื่อยจนจบเล่ม

อันดับแรกเปิดไฟล์ word ขึ้นมาแล้ววางเคอร์เซอร์ไว้สำหรับหน้าสุดท้ายของส่วนที่ 1 (หน้าแรกนั่นเอง)

ผมอยากได้ปกเพียงหน้าเดียว เป็นส่วนที่ 1 ผมก็วางเคอร์ไว้หน้านั้นเลยครับ จากนั้นไปที่ เมนู เค้าโครง > ตัวแบ่ง > ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป

ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวหรือท้ายหน้ากระดาษ จะสังเกตเห็นส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ปรากฎขึ้น

ทำเช่นเดียวกัน โดยเอาเคอร์เซอร์วางไว้หน้าสุดท้ายของส่วนที่ 2

เมื่อแยกส่วนเสร็จแล้ว เราจะได้เอกสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จากนั้นไปที่หน้าแรก ดับเบิลคลิกที่ด้านบนเอกสารบริเวณจะใส่เลขหน้า > หมายเลขหน้า > ด้านบนของหน้า > เลือกตำแหน่งที่จะใส่เลขหน้า (เลือกเอาว่าจะใส่บริเวณ บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา) ตัวอย่างผมใส่ด้านบนขวา

ตอนนี้เราจะได้เอกสารหมายเลข 1 อยู่หน้าแรก และไล่ไปเรื่อยๆ ดังภาพ

เนื่องจากหน้าแรก ผมไม่ต้องการให้แสดงเลขหน้า เพราะเป็นปก ผมจึงต้องคลิกที่ หน้าแรกต่างกัน แล้วเลข 1 ก็หายไป

ต่อไปเลื่อนไปหน้าที่ 2 ซึ่งต้องการให้มีเลขหน้า ก ข ค ง แต่หน้า ก ไม่ต้องการให้ปรากฎ เอาเคอร์วางไว้ที่เลขหน้า 2 แล้วคลิก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

เลือกรูปแบบ ก ข ค ง… จากนั้นคลิกที่ เริ่มที่

เราจะเห็น ก ปรากฎ ถ้าไม่ต้องการให้มี ก ไปที่ หน้าแรกต่างกัน แล้ว ก ก็จะหายไป

ทำนองเดียวกัน ไปที่หน้าที่ต้องการใส่หมายเลข 1 ซึ่งตอนนี้เป็นหน้า 5 อยู่ แล้วไปที่ หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

คลิกเริ่มที่ 1 แล้วคลิก ตกลง

เราก็จะได้หน้าเอกสารเริ่มนับจากหน้านี้เป็น หน้า 1, 2, 3, ไปเรื่อยๆ ครับ ถ้าไม่ต้องการให้ หน้า 1 ปรากฎเลข 1 ก็ไปที่ หน้าแรกต่างกัน นั่นเองครับ

ถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูคลิปนี้ที่ผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยครับ


Comments

Leave a Reply