เปี๊ยก

สวัสดีครับ ชื่อผมคือ จักรพงษ์ แผ่นทอง ชื่อเล่น เปี๊ยก เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.krujakkrapong.com ปัจจุบันผมทำงานรับราชการเป็นครูที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ผมเป็นคนชอบการพัฒนาตนเอง ค้นหาสิ่งใหม่ๆ ชอบสังเกตสิ่งรอบตัว ชอบการออกกำลังกายและอ่านหนังสือเป็นประจำ จนวันหนึ่งมีโอกาสได้ลองทำบล็อก ตอนแรกรู้สึกยาก แต่ตอนนี้รู้แล้วว่า “มันไม่ยากจนเกินไป” สิ่งที่ยากกว่าการทำบล็อก คือการทำเนื้อหาบนบล็อกให้ดีและมีประโยชน์กับคนอ่านอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่คุณอ่านอยู่นี้บางคนเรียกมันว่า “บล็อก” มีไว้เพื่อบันทึกหรือเก็บอะไรก็ได้ เช่น ความทรงจำ ความรู้ใหม่ ข้อค้นพบต่างๆ รีวิวสินค้า การเดินทางเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆ หรือครอบครัว หรือเขียนอะไรก็ได้ที่อยากจะเขียนมันลงไป

ประสบการณ์ชีวิตคน ๆ หนึ่ง กว่าจะเติบโตมาได้ ไม่ธรรมดา ผ่านร้อนหนาวมา มีทุกข์ สุข ปนกันไป ถ้าปล่อยให้มันผ่านไปก็เหมือนสายลมที่ลอยละลิ่ว แต่ถ้าได้บันทึกไว้บ้างก็อาจหลงเหลือความทรงจำดีๆ หรือแม้กระทั่งความรู้ แรงบันดาลใจที่อาจส่งต่อกับคนอื่นๆ ได้

ถ้าต้องการติดต่อกับผมโดยตรง ยินดีรับฟังหรือคำแนะนำหรือติชมครับ
อีเมล : mercedesbenz3010@gmail.com [ผมเช็คอีเมลทุกวันครับ]
LineID : @krujakkrapong  [ต้องการอัพเดทบทความ แอดไลน์มาได้ครับ]

คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุน สควค. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
2. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี