ผู้เขียน: จักรพงษ์ แผ่นทอง

template โจทย์คิดเลขเร็ว

สร้างโจทย์คิดเลขเร็วจาก Excel ได้ไม่อั้น

การสร้างโจทย์คิดเลขเร็วสามารถรันได้จากโปรแกรมคิดเลขเร็วต่างๆได้ ซึ่งมีหลายโปรแกรมคิดเลขเร็ว แต่การรันด้วยโปรแกรมบางครั้งต้องมีอินเตอร์เน็ต และที่สำคัญบางครั้งอาจจะยากต่อการเก็บร่องรอยการคิดหรือทดเลขหร […]

Read More
สร้างสื่อการสอน Qrcode

สร้าง QR Code เพื่อรับคูปองเป็นคะแนนของนักเรียน

ไอเดียการสร้างคูปองนี้ ได้มากจากการที่ผมพยายามจะหาวิธีการเก็บคะแนนนักเรียน ให้เป็นอัตโนมัติในค่ายดาราศาสตร์ที่ผมจัดไปเมื่อเดือน มกราคม 2567 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ โดยแต่ละฐานเวียนของค่ายที่มี 4 ฐานนั้น นั […]

Read More

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 66

ผมได้รับผิดชอบหัวหน้าโครงการค่ายดาราศาสตร์ปีนี้ จะมารีวิว พร้อมวิธีการเตรียมตัว และเตรียมค่ายว่าผมทำอะไรบ้าง และค่ายจะออกมาในรูปแบบไหน ขอเท้าความถึงที่มาโครงการก่อนนะครับ โครงการนี้ถูกจัดขึ้นสำหรับนัก […]

Read More
การคำนวนค่าสถิติจาก Jamovi เทียบกับ SPSS

Jamovi : โปรแกรมคำนวนสถิติเทียบเท่า SPSS พร้อมตัวอย่างการคำนวนค่า Independent T-TEST

Jamovi คือโปรแกรมคำนวณค่าสถิติที่มีความสามารถหลากหลาย และสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะผ่านเว็บเบราเซอร์หรือติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีและเปิดเผยซอร์สโค้ด ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่า […]

Read More

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มี 2 ประเภท การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ สำหรับการวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อทำได้ 2 ลักษณะคือ การหาค่าความยาก และอำนาจจำแนก สำหรับการหาค่าความยาก เป็นการหาค่าตัวเลขที่บอกว่าข้อสอบมีค […]

Read More