ผู้เขียน: จักรพงษ์ แผ่นทอง

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มี 2 ประเภท การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ สำหรับการวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อทำได้ 2 ลักษณะคือ การหาค่าความยาก และอำนาจจำแนก สำหรับการหาค่าความยาก เป็นการหาค่าตัวเลขที่บอกว่าข้อสอบมีค […]

Read More
looker studio

รายงานจำนวนนักเรียนที่สอบได้มหาวิทยาลัย ใช้ App Script และ Looker Studio

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์อีกแบบที่ใช้แล้วเห็นว่าดี และประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด คือไม่ได้จ่ายเลย ด้วยการรายงาน นำเสนอกราฟและแสดงจำนวน พร้อมรายชื่อนักเรียนที่สอบไ […]

Read More
dropdown list autocomplete from google App script

การทำ Dropdown list in google apps script แบบ Autocomplete เลือกข้อมูลจาก Sheet

บทความนี้จะอธิบายการทำ Dropdown list in google apps script แบบออโต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกหลายชั้น เช่น ตอนแรกเลือกตำแหน่ง ชื่อ สกุล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ไฟล์ต้นฉบับเป็นของครูอภิวัฒน […]

Read More
รายได้เสริมงานประจำ

แนะนำช่องทางรายได้เสริม จากประสบการณ์ตรง

สวัสดีผู้อ่าน ขอแนะนำตัวก่อน ผมชื่อ เปี๊ยกนะครับ ปัจจุบัน (ตอนที่เขียนบทความนี้อยู่) ผมทำงานรับราชการครูที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับ รับราชการมาแล้วประมาณ 14 ปีครับ การรับราชการเป็นอา […]

Read More
แจกใบงาน ลิมิตของลำดับ

สร้างใบงาน ลิมิตของลำดับ โดยพิจารณาจากกราฟ

การหาลิมิตของลำดับ (Limit of Sequence) เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันหน่อย หลังจากนักเรียนเรียนเรื่องลำดับและอนุกรมมาพอสมควรแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องเรียนเรื่องลิมิตครับ จะว่าไปการหาลิมิตบางครั้งจะดูง่ายกว่าก […]

Read More