Mathematics

คณิตศาสตร์ อ.จักรพงษ์ แผ่นทอง

สหสัมพันธ์ของข้อมูล

Correlation สหสัมพันธ์ของข้อมูลคืออะไร

ในบทความนี้จะกล่าวถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปร ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในความหมายของสหสัมพันธ์นะครับ ถ้าเรามีตัวแปร 2 สอง มันจะเกี่ยวข้องกันได้ 3 ลักษณะ คือ ไปด้วยกัน สวนทางกัน หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวข้อ […]

Read More
โปรแกรมซ้อมคิดเลขเร็ว

โปรแกรมฝึกคิดเลขเร็วที่ฟรี และดีมากๆ

แนะนำเลยสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยากฝึกซ้อมคิดเลขเร็ว ส่วนหนึ่งของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จัดขึ้นทุกๆ ปีถ้าใครกำลังมองหาโปรแกรมที่ใช้ได้บนมือถือ ไอแพดและเดสท็อปได้ด้วย ลองใช้ตัวนี้ดูครับ แล้วจะติดใจ

Read More
ใส่สมการใน Google Form

ใส่สมการใน Google Form อย่างไร

Google Form เป็นหนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากในปัจจุบัน แต่ Google Form ไม่สามารถพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ได้ ทำให้หลายคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์มองว่าการใช้งาน Google Form เพื่อทำแบบทดสอบเป็นไปได้ […]

Read More
anova คือ อะไร

ANOVA คือ อะไร? พร้อมตัวอย่างการคำนวณ SPSS

การหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร แทนที่เราจะใช้ค่าเฉลี่ย และ t-test ในครั้งนี้เราจะวิเคราะห์โดยใช้ความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (Variance) นั่นคือความหมายว่า ANOVA คือ อะไรนั่นเองครับ บทความนี้ผม […]

Read More
mathtype เวอร์ชัน 7

mathtype 7 ดาวน์โหลดจากที่นี่

วันนี้ผมอยากแนะนำโปรแกรม mathtype 7 เวอร์ชันล่าสุด ที่ใช้สำหรับเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ง่าย และสวยงาม เหมาะกับผู้ที่ต้องการแทรกสมการในเอกสารเช่น word หรือ power point นอกจากนี้ยังสามารถ export อ […]

Read More