Mathematics

คณิตศาสตร์ อ.จักรพงษ์ แผ่นทอง

พาเด็กไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคที่ชัยภูมิ แข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และตัดต่อภาพยนตร์

ในการไปชัยภมิครั้งนี้ ผมพาเด็กไป 2 รายการ คือ 1 ตัดต่อภาพยนตร์สั้น และ 2. แข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ก็รู้สึกภาคภูมิใจใจตัวลูกศิษย์ทุกคนนะครับ อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ประสบการณ์ข้างนอกบ้าง ได้แ […]

Read More
ค้นหาไฟล์ให้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลดข้อสอบ ENTRANCE

วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.44 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.45 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.46 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.47 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.43 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.44 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.45 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.48 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค. […]

Read More