PAT1

ลิมิตของลำดับ [แบบนี้อาจถูกหลอก]

ลิมิตของลำดับ [แบบนี้อาจถูกหลอก]

วันนี้ผมสอนห้องกิ๊ฟเท็ด ฉะนั้นเนื้อหาอาจจะต้องยากกว่าเดิมอีกนิดหน่อย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องลิมิตของลำดับอนันต์ครับ เรื่องลิมิตของลำดับเป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่องหนึ่ง ที่นักเรียนจำเป็น […]

ดาวน์โหลดข้อสอบ PAT1

ดาวน์โหลดข้อสอบ PAT1

    55-PAT1 March 54-PAT1 March 54-PAT1 December 53-PAT1 October 53-PAT1 March 53-PAT1  July 52-PAT1 Octorber 52-PAT1 March 52-PAT1 July