ทำผลงาน คศ.2-3

Normality Test ทดสอบแจกแจงปกติ ของข้อมูลอย่างไร

Normality Test ทดสอบแจกแจงปกติ ของข้อมูลอย่างไร

จากบทความนี้เป็นการทดสอบด้วยค่าสถิติโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ แต่ทว่าการทดสอบด้วยสถิติตัวดังกล่าว ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผมได้ศึกษาจากหนังสือของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา พบว่า การทดสอบความเป็นการแจกแจงปกติด้วยสถิติต […]

ANCOVA : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

ANCOVA : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เป็นการผสมเทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) + การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เข้าด้วยกัน เพื่อควมคุมตัวแปรเกินที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรนั้นจะให […]

ตาราง SPSS : สร้าง Custom Tables เพื่อแสดงร้อยละ

ตาราง SPSS : สร้าง Custom Tables เพื่อแสดงร้อยละ

การสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูล ความถี่ และ ร้อยละ ในโปรแกรม SPSS สามารถแสดงข้อมูลเพื่อให้ ตาราง SPSS แสดงความสัมพันธ์กันทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้ ในเมนูที่ชื่อว่า Customs Tables นั่นเองครับ เป้าหมาย คือ ต […]

รวมเว็บเผยแพร่ ผลงานครู คศ.2-3 พร้อมวิธีทำ

รวมเว็บเผยแพร่ ผลงานครู คศ.2-3 พร้อมวิธีทำ

การทำผลงานของคุณครู คศ.2 หรือ 3 จำเป็นจะต้องเผยแพร่ผลงานที่ทำแล้วออกไปให้ โดยเฉพาะงานวิจัยที่จำเป็นต้องเผยแพร่บทคัดย่อ หรือ แนบตัวอย่างแผนหรือแบบฝึกเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูคนอื่นๆได้ศึกษาแนวทางครับ […]

ANOVA คือ อะไร? พร้อมตัวอย่างการคำนวณ SPSS

ANOVA คือ อะไร? พร้อมตัวอย่างการคำนวณ SPSS

การหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร แทนที่เราจะใช้ค่าเฉลี่ย และ t-test ในครั้งนี้เราจะวิเคราะห์โดยใช้ความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (Variance) นั่นคือความหมายว่า ANOVA คือ อะไรนั่นเองครับ บทความนี้ผม […]

โปสเตอร์วิชาการ สวยๆ

โปสเตอร์วิชาการ สวยๆ

บทความนี้ผมอยากจะแนะนำเว็บไซต์ที่เขาแจก template โปสเตอร์วิชาการสวยๆ ครับ นึกภาพเวลาเราไปนำเสนองานวิชาการแบบโปสเตอร์หรือออรัลก็แล้วแต่ เราจำเป็นต้องมีโปสเตอร์ไปติดตั้งเพื่อให้คนมาชมงานอ่านสรุปของงานเร […]

ตรวจสอบการแจกแจงปกติ SPSS ด้วยโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ

ตรวจสอบการแจกแจงปกติ SPSS ด้วยโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ

เนื่องจากสถิติพารามิเตอร์ทุกตัวที่เราต้องการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลจำเป็นต้องตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ว่าเป็นหรือไม่ก่อน ดังนั้นทุกครั้งที่จะใช้สถิติพารามิเตอร์เราจะตรวจสอบข้อมูลก่อน […]

t test excel : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย T-Test Dependent จาก Excel ไม่ง้อ SPSS

t test excel : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย T-Test Dependent จาก Excel ไม่ง้อ SPSS

สวัสดีครับ ผมเปี๊ยกนะครับ วันนี้ผมมีไฟล์ Excel มาแจกครับ 😉 ไม่ได้เป็นไฟล์ธรรมดา แต่เป็นไฟล์ที่เขียนสูตรไว้แล้วเพื่อช่วยคำนวณค่า t test ให้ง่ายขึ้นนั่นเอง รับรองว่าได้ค่าเท่ากับที่คำนวน Pair Samples T […]

ทำไมค่า t จากการทดสอบ Paired-Samples T-Test ติดลบ

ทำไมค่า t จากการทดสอบ Paired-Samples T-Test ติดลบ

เนื่องมีมีคำถามเข้ามาเยอะครับ ก็เลยจะเขียนบทความเพื่อเอาไว้ตอบคำถามนี้ และผมจะทำคลิปวิดีโออธิบายประกอบด้วยเลย บางคนอาจจะคำนวณค่า t-test ตัวนี้จาก excel หรือบางคนอาจจะคำนวณจาก SPSS ก็แล้วแต่ ค่า t ตัวน […]

ใส่เลขหน้าให้ word แบบแยกส่วน [มีคลิป]

ใส่เลขหน้าให้ word แบบแยกส่วน [มีคลิป]

เคยมั้ยครับ สร้างเอกสาร word แล้วอยากใส่เลขหน้าแบบแยกส่วนออกเป็นส่วนๆ เช่น ส่วนแรก มี 1 หน้า เป็นปก ส่วนที่สอง มี 5 หน้ามีหน้า ก ข ค ง และ จ และส่วนที่ 3 เป็นบทที่ 1 หน้า 1, 2, 3,… บทความนี้มีคำ […]