My Clips

หนังสั่น คลิป

ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักเรียนที่เข้าค่ายเป็นนักเรียนชั้น ม.1-2 จำนวน 100 คน ในค่ายมีกิจกรรมสนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวัน โดยสอดแทรกเ […]

Read More

บรรยากาศเรียนปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี

ผมได้รับทุนเีรียนต่อปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ผมจึงเลือกเรียนที่ ม.ราชภัฏอุดรธานี โดยมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพียง 9 คน พวกเราเรียนกันอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คาดว่าจะจบภายใ […]

Read More