เว็บแอป

looker studio

รายงานจำนวนนักเรียนที่สอบได้มหาวิทยาลัย ใช้ App Script และ Looker Studio

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์อีกแบบที่ใช้แล้วเห็นว่าดี และประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด คือไม่ได้จ่ายเลย ด้วยการรายงาน นำเสนอกราฟและแสดงจำนวน พร้อมรายชื่อนักเรียนที่สอบไ […]

Read More
dropdown list autocomplete from google App script

การทำ Dropdown list in google apps script แบบ Autocomplete เลือกข้อมูลจาก Sheet

บทความนี้จะอธิบายการทำ Dropdown list in google apps script แบบออโต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกหลายชั้น เช่น ตอนแรกเลือกตำแหน่ง ชื่อ สกุล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ไฟล์ต้นฉบับเป็นของครูอภิวัฒน […]

Read More