Google Sheet

แยกคำนำหน้าออกจากชื่อสกุลใน Excel

แยกคำนำหน้า ออกจากชื่อ-สกุล ด้วย Excel

ในการทำงานกับ Excel หรือ Google Sheet ถ้ามีชื่อสกุลและคำนำหน้าชื่อติดกันอยู่ เราจะเขียนสูตรในการแยกคำนำหน้า ออกมาจากชื่อ แบบนี้ได้อย่างไร [บทความนี้มีคำตอบ] ผมมีตัวอย่างให้ลองทดสอบ และ copy สูตรในไฟล์ […]

Read More
สร้าง check box แบบอัตโนมัติ

ใส่ช่อง Check Box ใน Google Sheet อัตโนมัติเมื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล

จากบทความ การทำ Check Box ใน Google Sheet ที่ผมเขียนไปแล้วนั้น เราจำเป็นต้องเพิ่ม Check Box ด้วยตนเอง โดยคลิกที่เมนูด้านบน เลือก insert > Check box แต่ถ้าหากเรามีข้อมูลเยอะๆ และมีการเพิ่มข้อมูลเรื่อยๆ […]

Read More
ทำ check box ใน google sheet

การทำ Check Box ใน Google Sheet

ใน Google Sheet บางครั้งเราต้องการทำกล่องเช็คบ๊อก Check Box เพื่อติ๊กกล่องแล้วมีเครื่องหมายถูกหน้ารายการบางอย่าง เพื่อเช็คว่า ทำแล้วนะ เรียบร้อยแล้วนะ หรือตรวจแล้วนะรายการนี้ เพิ่มความสะดวกให้กับเราได […]

Read More
เปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ.

สูตร ArrayFormula แปลงวันที่ ค.ศ. เป็น วันที่ พ.ศ. แบบอัตโนมัติ

ใน google sheet มีฟังก์ชันต่างๆ มากมายให้เราเลือก วันนี้ผมคัดมาฟังก์ชันหนึ่งที่ผมจะใช้แปลงวันที่ ค.ศ. เป็น พ.ศ. โดยสูตร Arrayformula ซึ่งมันจะแปลงให้อัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้าไป โดยที่เราไม่จำเป็น […]

Read More