Microsoft Excel

การหาอำนาจจำแนกของแบบสอบถามจาก excel

การหาอำนาจจำแนกของแบบสอบถามจาก excel

การหาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบประเภทปรนัย ตอบถูกได้ 1 ตอบผิด ได้ 0 นั้น หาค่าอำนาจจำแนกได้ไม่ยาก และผมคิดว่าหลายคนอาจจะหาเป็นกันอยู่แล้ว เพราะใช้งานบ่อย แ […]

KR-20 ค่าความเชื่อมั่นที่หาได้จาก excel

KR-20 ค่าความเชื่อมั่นที่หาได้จาก excel

วันนี้ผมได้รับคำถามเข้ามาว่า สามารถหาค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัย จาก excel ได้หรือไม่? คำตอบ คือ ‘มันจะเหลือหรอครับ’ โปรแกรม excel เป็ […]

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ผมรู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งแกเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาจากโรงเรียนเก่าของผม คือ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พี่คนนี้เราเคยร่วมงานกันและสนิทสนมกันมาก วันนี้ท […]

ประสบการณ์ใช้ ZipGrade ตรวจข้อสอบปรนัย

ประสบการณ์ใช้ ZipGrade ตรวจข้อสอบปรนัย

การใช้งาน zipgrade ครั้งนี้ เป็นการใช้โปรแกรมตรวจคะแนนนักเรียนจากการฝนวงกลมกับข้อสอบแบบปรนัยเป็นครั้งแรก เป็นอะไรที่ลำบากสักหน่อย แต่ผมเชื่อว่า มันจะช […]

โปรเจ็คเรียนรู้ excel เพื่อต่อยอดในหน้าที่การงาน

โปรเจ็คเรียนรู้ excel เพื่อต่อยอดในหน้าที่การงาน

โปรเจคใหม่ของผมที่ตั้งเอาไว้ คือ การทำโปรแกรม เพื่อกรอกข้อมูลตรวจสอบสุขภาพ ของนักเรียน ช่วยฝ่ายพยาบาลของโรงเรียน โปรเจคนี้ผมถูกทาบทามไว้ช่วยงานนานแล้ว […]