Trainning

อบรม สัมมนา เข้าค่าย กิจกรรม อะไรที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558

ค่ายปีนี้ได้รับงบประมาณมา 10000 บาท จัดที่โรงเรียน 1 วัน 8.00 น.-16.00 น. มีนักเรียนสมัคร 150 คน พี่เลี้ยงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สภานักเรียน นักเรียนห้องกิ๊ฟ และนักเรียนศูนย์ข่าว จำนวน 40 คน ปีนี้ผมใช […]

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เติมความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผมได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เติมความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการเขียนข่าวเพื่อ […]

Read More

เข้าอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ ที่ มข.

ปีนี้ผมโชคดีมาก ได้รับหนังสือเชิญไปอบรมที่ มข. เกี่ยวกับโครงงานคณิต 3 วันคือวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ความจริงแล้วผมไม่ได้พานักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์เลย น้อยมากๆ แต่การไปครั้งนี้นอกจะได้พบเจออาจารย์ที […]

Read More

อบรม Google Apps for education

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2558 ผมได้ไปอบรม Google Apps For Education ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Application ของ Google หลายตัวที่น่าสนใจ ได้แก่ 1. Google Drive อ […]

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557

การอบรมครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการอบรมสัมมนาที่ธรรมดาสำหรับผม เพราะมันกำลังเปลี่ยนชีวิตก็ว่าได้ ทำไมถึงว่าอย่างนั้น เพราะฝีมือของวิทยากรไม่ธรรมดาจริงๆ

Read More