หน้านี้ เป็นลิงค์สำหรับดูเกียรติบัตร ที่ถูกเก็บไว้บน google drive ของครูจักรพงษ์ แผ่นทอง การไปแข่งขัน หรือเข้าร่วมพัฒนาสิ่งใดแล้ว สิ่งที่จะยืนยันว่าเราได้เข้าร่วม หรือ ได้รับตำแหน่งต่างๆ ก็สามารถแสดงเอกสารที่เรียกว่า เกียรติบัตร ไว้ได้

หากว่าเราเก็บไว้ตามที่ต่างๆ หรือเก็บไว้แฟ้ม วันใดวันหนึ่ง เกิดโชคร้ายไฟไหม้เอกสารเหล่านั้น หรือเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง เราไม่สามารถย้อนกลับไปรับหรือเอาเกียรติบัตรเหล่านั้นคืนมาได้

ผมก็เลยเก็บไว้เป็น โฟลเดอร์ใน google drive ซะเลย จะได้ปลอดภัย และง่ายต่อการนำออกมาใช้ แต่เราต้องเสียเวลาการสแกนลงเครื่องเอาไว้ก่อนแล้วค่อยอัพเข้า google drive ของเราเก็บไว้ครับ

นี่เป็น ==> ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด เกียรติบัตรของผมครับ จะอัพเดทเกียรติบัตรเรื่อยๆ โดยการตั้งชื่อไฟล์ต่อกันไปเรื่อยๆ ตามโฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อไว้