บทความบทแรกของผมวันนี้ ผมจะมาอธิบายวิธีอ่านเลขยกกำลังกันครับ เผื่อว่าจะมีใครหลงเข้ามาอ่านไปประดับความรู้

หรือครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้ว อยากลองอ่านเลขยกกำลังให้ถูกวิธีแบบฝรั่งเขาอ่านกันครับ ผมได้วิธีการอ่านนี้มา

จากฝรั่งคนหนึ่งที่ผมไปอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษครับ อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อต้นเดือนเมษายน ปี 2556 และผมก็

ได้ศึกษาจาก wikipedia ด้วย การอ่านจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ
$$a^n$$ นั้น a เรียกว่าฐาน(base) ส่วน n เรียกว่าเลขชี้กำลัง (exponent or index or power)
$$a^n$$ (a ยกกำลัง n) นั้นอ่านได้หลายแบบครับ คือ

  1. a raised to the power of n (เอ เรสดึ ทู เดอะ เพาเวอร์ ออฟ เอ็น)
  2. a raised to the n-th power (เอ เรสดึ ทู เดอะ เอ็น เพาเวอร์)
  3. a raised by the exponent of n (เอ เรสดึ บาย เดอะ เอ๊กซ์โพเน้นท์ ออฟ เอ็น)
  4. a to the n (เอ ทู เดอะ เอ็น)

สามวิธีแรกจะเหมือนกันแต่ยาวทั้งนั้น วิธีที่สี่เป็นแบบสั้นๆ ละคำว่า raise ในฐานที่เข้าใจหรือเรียนกันไปนานๆแล้วนะครับ

นอกจากนี้ยังมีการออกเสียงเฉพาะของเลขยกกำลังบางตัว ที่พบบ่อยคือ
$$a^2$$ อ่านว่า a squared (เอ สแควร์) หรือ a raised to the power of two
$$a^3$$ อ่านว่า a cubed (เอ คิว) a raised to the power of three

นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถอ่านเลขชี้กำลังเป็นแบบระบบ ordinal numbers
1    st    first
2    nd    second
3    rd    third
4    th    fourth
….
เช่น $$a^2$$ อ่านว่า a to the second (ละเว้นคำว่า raised ได้)
$$2^3$$ อ่านว่า two to the third (หรือจะอ่านว่า two to the three)
$$3^{10}$$ อ่านว่า three to the tenth (หรือจะอ่าน three to the ten)

สรุปเราสามารถอ่านได้ทั้ง cardinal และ ordinal ครับสำหรับเลขชี้กำลังครับ

คำศัพท์ที่น่าสนใจในบทความนี้คือคำว่า raise แปลตรงตัวว่า ยก มาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้กันครับ
Would all those in favour please raise their hands?
He raised the window and leaned out.
Mary Quant was the first fashion designer to raise hemlines.

นอกจากนี้เรายังใช้คำนี้ในห้องเรียนได้อีกด้วยครับ เช่นเราอยากให้นักเรียนยกมือตอบเวลาเราถาม เราก็พูดว่า
Who want to try? raise your hand please. (ใครต้องการตอบ กรุณายกมือขึ้น)

เป็นยังไงบ้างครับกับบทความเกี่ยวกับคณิตเป็นอังกฤษของผมฉบับปฐมฤกษ์ อย่าลืมติดตามบทความต่อๆไปนะครับ ผมจะ

สรรหาสิ่งดีๆมาฝากกันอีก กับ math2english is easy.

 

อ้างอิง : http://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation

 


Share

Leave a Reply