neither

วันนี้จะมาอธิบายการใช้สามคำนี้ both, either or และ neither nor กันครับ

คำแรก both แปลว่า ทั้งสอง คำนี้ออกเสียง “โบธ” (เสียงสุดให้นำปลายลิ้นออกมาระหว่างฟันบนล่างเป็นเสียง th)

ตัวอย่างประโยค เช่น

Both Preeda and Pranee are good at in english.

ทั้งปรีดาและปรานีเก่งภาษาอังกฤษกันทั้งสองคน

Both cat and dog are animal.

ทั้งแมวและสุนัขต่างก็เป็นสัตว์

Would you like milk or sugar or both in your coffee?

คุณจะรับนมหรือน้ำตาล หรือทั้งสองอย่างในกาแฟครับ

If both parents work, who will care for the kid?

ถ้าพ่อแม่ทำงานกันทั้งคู่ แล้วใครจะดูแลเด็ก

Are both of us invited, or just you?

เราทั้งสองคนถูกเชิญไปงาน หรือว่ามีแต่คุณคนเดียว

Keep both hands on the steering wheel.

จับพวงมาลัยทั้งสองมือ

คราวนี้เรามาดูคำว่า either…or คำนี้ออกเสียง “อีทเธอร์…ออร์” ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษต้องออกเสียง “ไอเธอร์…ออร์” แปลว่า ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง  คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง

ตัวอย่างประโยค เช่น

Someone is coming, either John or Dang.

มีใครสักคนกำลังเข้ามา ไม่จอร์นก็แดงนี่แหละ

แต่ถ้าคำว่า either อยู่เดี่ยวๆจะแปลว่า ด้วยกัน ความหมายเดียวกับคำว่า also หรือ too เช่น

I don’t eat meat and my husband doesn’t either.

ฉันไม่กินเนื้อและสามีของฉันก็ด้วย

A: I’ve never been to the States.
B: I haven’t either.

A: ฉันไม่เคยอยู่รัฐนั้นเลย  B: ฉันก็ด้วย (ฉันก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกัน)

They do really good food at that restaurant and it’s not very expensive either.

พวกเขาทำอาหารได้อร่อยที่ร้านอาหารนั้นและก็ไม่แพงมากด้วย

ต่อไปถึงคิวคำว่า neither…nor อ่านว่า “นีทเธอร์…นอร์”แปลว่า ไม่ทั้งสองอย่าง

Neither my mother nor my father went to university.

ทั้งพ่อและแม่ของฉันไม่มีใครไปมหาวิทยาลัยเลย

They speak neither French nor German, but a curious mixture of the two.

เขาไม่ได้พูดฝรั่งเศลหรือเยอรมัน แต่เป็นการผสมกันของสองภาษา

I neither know nor care what’s happened to him.

ฉันไม่รู้และไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา

ถ้าคำว่า neither อยู่แบบเดี่ยวๆจะแปลว่า ไม่ทั้งสอง เช่นเดียวกัน มาดูตัวอย่างประโยคกันครับ

We’ve got two TVs, but neither works properly.

เรามีทีวีสองเครื่องแต่ใช้งานไม่ได้ทั้งสอง

Neither of my parents likes my boyfriend.

ทั้งพ่อและแม่ไม่ชอบแฟนของฉันเลย

Neither one of us is particularly interested in gardening.

ไม่มีใครสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการแต่งสวน

“Which one would you choose?” “Neither. They’re both terrible.”

คุณเลือกอันไหน ไม่ทั้งสองนะ มันแย่ทั้งคู่

If she doesn’t agree to the plan, neither will Tom (= he will also not).

ถ้าหล่อนไม่เห็นด้วยกับแผน ทอมก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน

Chris wasn’t at the meeting and neither was her assistant.

คริสไม่ได้อยู่ในที่ห้องประชุมและผู้ช่วยของเธอก็ไม่อยู่ด้วยเช่นกัน

A: I don’t feel like going out this evening.
B: Me neither.

A: ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเลยเย็นนี้  B: ฉันก็ด้วย (ประโยคนี้ไม่เป็นทางการครับ)

เป็นยังไงบ้างกับคำว่า either or และ neither nor คราวนี้เรามาเจาะลึกเข้าไปในด้าน grammar ที่ชอบออกข้อสอบกันดีกว่า
เราจะสังเกตเห็นว่าทั้ง either…or และ neither…nor ต่างก็เชื่อมคำนามสองคำไว้ด้วยกัน เวลาผันเอกพจน์หรือพหูพจน์ให้ผันตามประธานตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด
เช่น

Either Dangnoi or Tom is coming.

is ผันตามประธาน Tom

Neither my mother nor my father goes to university.

goes ผันตามประธาน my father

มาดูตัวอย่างประโยคที่แสดงการเห็นด้วย (ageement) ของประโยคบอกเล่าและปฎิเสธ
A: I love you.
B: I do too. หรือ So do I.

A: I can swim.
B: I can either. หรือ So can I หรือ I can too. เห็นด้วยในประโยคบอกเล่า

A: I don’t love you.
B: I do neither. หรือ I don’t either หรือ Neither do I (ฉันก็ไม่ได้รักคุณด้วยเหมือนกัน) เห็นด้วยในประโยคปฎิเสธ

A: I can not swim.
B: I can not either หรือ Neither can I.

ps. ฝากสำนวนหนึ่งเอาไว้ คือ neither here nor there แปลว่า ไม่สำคัญ ตัวอย่างประโยค

It’s essential that she has this medicine, and the cost is neither here nor there.

มันจำเป็นที่หล่อนจะต้องได้รับยานี้ ไม่เกี่ยงว่าจะราคาเท่าไหร่

สำหรับวันนี้คงพอแค่นี้หวังว่าคงได้ความรู้กันไปไม่น้อยเกี่ยวกับคำนี้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

อ้างอิง : http://dictionary.cambridge.org


http://www.hyphenmagazine.com/blog/archive/2011/08/hyphenites-social-calendar-jamfest-neither-here-nor-there

Share

2 Comments

Leave a Reply