คำนวณ kr20 จาก excel

KR-20 ค่าความเชื่อมั่นที่หาได้จาก excel

วันนี้ผมได้รับคำถามเข้ามาว่า สามารถหาค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัย จาก excel ได้หรือไม่? คำตอบ คือ ‘มันจะเหลือหรอครับ’ โปรแกรม excel เป็นโปรแกรมที่เก่งการคำนวณมากๆ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ

หลังจากที่ตอบว่า ‘ได้’ แล้ว คำถามต่อไปคือ ทำอย่างไร นั่นสิครับ ทำอย่างไร อันดับแรกมาดูก่อนว่า ข้อสอบที่เราจะหาค่าความเชื่อมั่นนั้นในบทความนี้ต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร

ข้อสอบที่จะหาค่าความเชื่อมั่น KR-20

ข้อสอบต้องเป็นข้อสอบแบบให้คะแนนถูกหรือผิด หรือพูดง่ายๆ คือ มีคะแนน 0 หรือ 1 นั่นเองครับ อาจจะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกก็ได้ เพราะถ้าถูกก็จะได้ 1 ถ้าผิดก็ได้ 0 คะแนน หรืออาจจะเป็นข้อสอบจริงหรือเท็จ True หรือ False ถูกก็ได้ 1 คะแนนถ้าตอบผิดก็ได้ 0 คะแนน เป็นต้นครับ

ดังนั้นแต่ละข้อ เมื่อเราตรวจให้คะแนนแล้วเราจะรู้ได้ว่าใครตอบถูกผิดในข้อไหนบ้าง ตรวจครบทุกคนแล้วก็เอามาใส่ใน excel ดังตัวอย่าง ผมมีนักเรียน 10 คน และให้ทำข้อสอบ 10 ข้อ ตรวจเสร็จได้คะแนนดังภาพ

ตารางคะแนนที่จะคำนวน KR-20

จากตารางนะครับ เราจะเห็นว่า คนที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ คนที่ 1 ได้คะแนน รวมเป็น 9 คะแนน ช่องสีขาวขวามือนะครับ ให้แทนเป็น x การหาค่า x นั้นง่ายมาก คือ การใช้ฟังก์ชัน =sum( แล้วลากครอบเซลล์ที่เราต้องการให้มันบวกกันครับ ดังภาพผมจะหาคนแรกก่อน

คลิกที่ช่อง x แล้วพิมพ์ =sum(B2:K2) ตรง B2 นั้นหมายถึงเอาตั้งแต่เซลล์ B2 ไปถึงเซลล์ K2 ครับ เมื่อกด Enter จะได้ผลรวมมาเป็น 9 จากนั้นก็คลิกเลือกจุดมุมล่างขวาของเซลล์นี้แล้วลากลงมาจนถึงคนที่ 10 เลยครับ

ต่อไปเราจะหาผลรวมจำนวนคนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ โดยการใช้ =sum เช่นกันครับ ลากครอบไว้ตั้งแต่เซลแรกลงมาจนถึงคนที่ 10 แล้วคลิก enter เลยครับผม

เมื่อกด enter แล้วลากจุดมุมขวา ไปยังด้านขวามือจนถึงข้อ 10 เพื่อรวมคะแนนในแต่ละข้อครับ

หาจำนวนคนที่ตอบผิดในแต่ละข้อ ผมใช้วิธีง่ายๆ คือ ตั้งด้วยจำนวนคนทั้งหมดที่ทำข้อสอบ ลบด้วยจำนวนคนที่ตอบถูก จะเหลือจำนวนคนที่ตอบผิดนั่นเองครับ เนื่องจาก มีคนทั้งหมด 10 คน ผมตั้งด้วย 10 ลบเซลล์ที่อยู่ติดกันด้านบน จะได้จำนวนคนที่ตอบผิดครับ หรือพิมพ์ =10-B12 (เซลล์ผลรวมคนตอบถูก) เมื่อได้แล้วลากไปทางด้านขวาจนสุดเช่นเดิมครับ

ต่อไปเป็นค่า p คือ อัตราส่วนของจำนวนคนตอบถูกต่อคนทั้งหมด คลิกเลือกเซลล์ B14 แล้วพิมพ์ =B12/10 แล้วกด enter เพราะ B12 คือจำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถูก ส่วน 10 คือจำนวนคนทั้งหมด จากนั้นลากไปทางด้านขวาเหมือนเดิม

เราหา q คืออัตราส่วนของคนตอบผิดต่อจำนวนคนทั้งหมด ทำในลักษณะเดียวกันกับ p แต่เลือกเซลล์ที่เป็นจำนวนคนตอบผิดตั้งหารด้วยจำนวนคนทั้งหมด

เมื่อได้แล้วคลิกลากไปทางขวาจนสุดเหมือนเดิมครับ จะได้ดังนี้

สำหรับแถวสุดท้าย เราจะหาค่า p*q นั่นคือจับเซลล์ p คูณกับ q แล้วก็ลากเช่นเดิมครับ

เมื่อได้ทุกอย่างครบแล้ว คราวนี้เรามาดูกันต่อที่ค่าคะแนนรวมของแต่ละคนกัน ทางคอลัมภ์ขวามือสุด นั่นคือ ช่อง x ให้คลิกเลือกช่องด้านล่างสุด ใช้ฟังก์ชัน =var.p(L2:L11) นั่นคือ หาความแปรปรวนของคะแนนนักเรียนทั้ง 10 คนนั่นเองครับ จะได้ดังภาพ

และตัวที่เราจะหาก่อนจะเป็นค่า KR-20 นั่นคือ ค่าของผลรวม p*q เราจะใช้ฟังก์ชัน =sum(ฺB16:K16)

คราวนี้มาถึงตอนที่เราจะใช้สูตร ซึ่งสูตรของการหาค่า KR-20 เป็นดังนี้ครับ

[mathjax]

    \[KR20=\left ( \frac{k}{k-1} \right )\left ( 1-\frac{\sum p_{i}q_{i}}{s^2} \right )\]

เมื่อ k คือ จำนวนข้อสอบ
p_i คือ สัดส่วนของผู้ตอบถูกกับจำนวนคนทั้งหมดในข้อที่ i
s^2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม ของนักเรียนทุกคน

เมื่อรู้สูตรแล้ว เราก็สามารถใช้ excel คำนวณได้โดยคลิกเลือกที่เซลล์ใดๆ มาสักเซลล์แล้วใส่สูตรดังนี้ =10/9*(1-L16/L12) เราก็จะได้ค่าความเชื่อมั่น KR20 แล้วครับผม

ค่า KR20 เท่ากับ 0.646353 นั่นเองละครับ

ถ้าต้องการได้ไฟล์ excel ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ครับ

วันนี้ผมอัดคลิปวิดีโอบรรยายวิธีประกอบบทความนี้ครับ เป็นการคำนวณ KR20 โดยใช้ excel ครับ หากใครอ่านบทความไม่เข้าใจให้ดูจากคลิปแล้วทำตามดูครับ ไฟล์ word จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ

นอกจากวิธีของการใช้ excel แล้วผมได้ทดลองนำข้อมูลเดียวกันนี้ทดสอบกับโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Alpha’s cronbach) ซึ่งเป็นสูตรทั่วไปของ KR20 หมายความว่า มันสามารถหาค่า KR20 โดยสูตรนี้ได้นั่นเองครับ เมื่อเปิดโปรแกรม SPSS มาแล้วใส่ข้อมูลลงไปแล้ว ก็ไปที่ Analyze > Scale > Reliability Analysis…

จากนั้นก็เลือกตัวแปรที่จะใช้คำนวณตอนนี้ลงไว้เฉพาะตัวแปรที่เป็นคำตอบ 0 กับ 1 ชื่อ Var00001 ไปจนถึง Var00010 ดังนั้นก็เลือกทั้งหมด กดที่ย้ายไปด้านขวา เลือก Model เป็น Alpha จากนั้นคลิกที่ OK จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ alpha ของครอนบาคแล้วครับ

ค่าความเชื่อมั่นตรง Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.646 นั่นเองครับ ซึ่งเท่ากับที่คำนวณโดย excel

แหล่งอ้างอิง : หนังสือการวิจัยทางการศึกษา ของ ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559


เรามีบริการคำนวณค่าความเชื่อมั่น KR20 หรือ KR21 สำหรับท่านที่ต้องการความรวดเร็ว หรือต้องการที่ปรึกษาครับ โดยส่งคะแนนไฟล์ excel หรือ word มาที่อีเมล mercedesbenz3010@gmail.com เพื่อให้เราช่วยคำนวณได้ครับ มีค่าบริการ 200 บาท (แก้ไขไฟล์ได้จนพอใจ)


Comments

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ “KR-20 ค่าความเชื่อมั่นที่หาได้จาก excel”

  1. นักวิจัยนำแบบทดสอบจำนวน 5 ข้อ ไปสอบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง แล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตร KR-20 พบว่า ได้ค่า KR-20 เท่ากับ 1 แสดงว่าผลการสอบเป็นอย่างไร

Leave a Reply