mathtype word

แก้ไขสมการ MathType ทั้งหมดใน Word ได้ภายในคลิกเดียว

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการแก้ไขฟอนต์และลักษณะในเอกสาร Word ที่มีการสร้างสมการด้วยโปรแกรม MathType ไว้แล้ว แต่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารทั้งหมดในครั้งเดียว ไม่ต้องแก้ไขทีละสมการครับ

หมายเหตุ : ผมใช้โปรแกรม Microsoft Word 2019 กับโปรแกรม MathType 7

แก้ไขฟอนต์ MathType ในเอกสารได้ภายในคลิกเดียว

1. เปิดไฟล์เอกสาร Microsoft Word ขึ้นมาที่มีการสร้างสมการไว้แล้ว เลือกสมการใดก็ได้ในเอกสาร โดยดับเบิลคลิก

mathtype word

2. โปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมา จากนั้นเลือกไปที่ Style > Define…

แก้ไขฟอนต์ของ mathtype

3. แก้ไขฟอนต์เป็นฟอนต์ที่เราต้องการ เช่น ผมต้องการฟอนต์ Th sarabunPSK ผมจึงเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ทั้งหมด จากนั้นคลิก Apply > OK

ฟอนต์ใน mathtype

4. จะสังเกตเห็นว่า ฟอนต์ถูกเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เราต้องการแล้ว เย้!

5. ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ให้ไปที่ Size > Define…

แก้ไขฟอนต์ mathtype

6. แก้ไขขนาดของฟอนต์ตามต้องการโดยไปที่ Size > Define… เปลี่ยนขนาดของฟอนต์ แล้วคลิก Apply > OK จากนั้นกดปิดหน้าต่างได้เลย

สร้างสมการ mathtype สวยใน word

7. มาถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะเปลี่ยนฟอนต์และขนาดของฟ้อนต์ทั้งหมดในเอกสารแล้ว ไปที่แท็บ MathType ใน เอกสาร Word คลิกที่ Format Equations

เทคนิค mathtype ใน word

8. เลือก MathType’s New Equation’ preferences > OK

9. รอให้สมการเปลี่ยนจนเสร็จทุกสมการ ถ้ามีสมการเยอะมากอาจจะต้องรอนาน เมื่อเสร็จแล้วจะเห็นว่าสมการถูกเปลี่ยนเป็นแบบที่ต้องการทุกสมการแล้ว

สร้างสมการ mathtype ใน word

สรุป : เราสามารถแก้ไขสมการที่สร้างไว้ได้ในคราวเดียว โดยไม่กี่คลิก ด้วยคำสั่งบางอย่างในโปรแกรมของ Microsoft Word โดยตอนแรกเราต้องแก้ไขฟอนต์และลักษณะ หรือขนาดตามที่เราต้องการก่อน จากนั้นก็ไปสั่งที่ word ให้เอาลักษณะต่างๆ ไปใส่สมการทุกๆ อันของเรา

ถ้าอ่านบทความแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือทำไม่ได้ ดูคลิปนี้ประกอบได้ครับ


Comments

Leave a Reply