ดาวน์โหลดเฉลย O-net54 ฉบับเขียนมือโดยครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

ดาวน์โหลดเฉลย O-net54 ฉบับเขียนมือโดยครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

    เฉลยข้อสอบ O-net54 ฉบับเขียนมือ    

ทำทำเทียบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2555

 

By เมษายน 9, 2013 0 comments Service
ดาวน์โหลดข้อสอบ ENTRANCE

ดาวน์โหลดข้อสอบ ENTRANCE

วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.44 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.45 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.46 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.47 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.43 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.44 วิชาคณิตศาสตร์1ม […]

ดาวน์โหลดข้อสอบ PAT1

ดาวน์โหลดข้อสอบ PAT1

    55-PAT1 March 54-PAT1 March 54-PAT1 December 53-PAT1 October 53-PAT1 March 53-PAT1  July 52-PAT1 Octorber 52-PAT1 March 52-PAT1 July

ออกแบบนามบัตรและโลโก้ให้บริษัทของพี่เป้

ออกแบบนามบัตรและโลโก้ให้บริษัทของพี่เป้

 

By เมษายน 9, 2013 0 comments Service

ออกแบบลายเสื้อให้ครูัพัชรินทร์

 

By เมษายน 9, 2013 0 comments Service
คิดถึงพองเพื่อนเมื่อคราวเรายังได้ร่วมเรียนด้วยกัน…

คิดถึงพองเพื่อนเมื่อคราวเรายังได้ร่วมเรียนด้วยกัน…

  คิดถึงพองเพื่อนตอนเรียน ป.ตรีจังครับ

เที่ยวตลาดต้นตาลกับเพื่อน

เที่ยวตลาดต้นตาลกับเพื่อน

    บรรยาการน่าไปมากครับ

กลุ่มสาระคณิตเลี้ยงส่ง อ.ชยพล และเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ อ.โต้ง และ อ.บุ๋มบิ๋ม

กลุ่มสาระคณิตเลี้ยงส่ง อ.ชยพล และเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ อ.โต้ง และ อ.บุ๋มบิ๋ม

อาจารย์ ชยพล อุดมผล หรือ พี่ถนัด ครูโต้ง   น้องบุ่มบิ๋ม