ถ่ายภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

By เมษายน 9, 2013 0 comments Service

ถ่ายทำสารคดีรณรงค์เข้าวัดเข้าพรรษา ณ วัดธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

 

สอบผ่าน utq 3 วิชาตามสพฐ. กำหนด

สอบผ่าน utq 3 วิชาตามสพฐ. กำหนด

 

อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยเทคนิค critical thinking

อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยเทคนิค critical thinking

 

อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla

 

อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการออกข้อสอบ โดย ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง

อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการออกข้อสอบ โดย ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง

 

อบรมเชิงปฎิบัติการครูแกนนำ โครงการเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชมคมอาเซียนด้วยเครือข่าย Thinkquest

อบรมเชิงปฎิบัติการครูแกนนำ โครงการเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชมคมอาเซียนด้วยเครือข่าย Thinkquest

อบรมเชิงปฎิบัติการครูแกนนำ โครงการเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชมคมอาเซียนด้วยเครือข่าย Thinkquest

ดาวน์โหลดเฉลย O-net54 ฉบับเขียนมือโดยครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

ดาวน์โหลดเฉลย O-net54 ฉบับเขียนมือโดยครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

    เฉลยข้อสอบ O-net54 ฉบับเขียนมือ    

ทำทำเทียบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2555

 

By เมษายน 9, 2013 0 comments Service
ดาวน์โหลดข้อสอบ ENTRANCE

ดาวน์โหลดข้อสอบ ENTRANCE

วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.44 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.45 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.46 วิชาคณิตศาสตร์1ต.ค.47 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.43 วิชาคณิตศาสตร์1มี.ค.44 วิชาคณิตศาสตร์1ม […]