เที่ยวตลาดต้นตาลกับเพื่อน

เที่ยวตลาดต้นตาลกับเพื่อน

    บรรยาการน่าไปมากครับ

กลุ่มสาระคณิตเลี้ยงส่ง อ.ชยพล และเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ อ.โต้ง และ อ.บุ๋มบิ๋ม

กลุ่มสาระคณิตเลี้ยงส่ง อ.ชยพล และเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ อ.โต้ง และ อ.บุ๋มบิ๋ม

อาจารย์ ชยพล อุดมผล หรือ พี่ถนัด ครูโต้ง   น้องบุ่มบิ๋ม