บริการรับคำนวณ t-score สำหรับ คศ.2-3

บริการ

บริการนี้จริงๆ แล้วเกิดมากจากบทความหนึ่งของผมครับ ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะคิดค่าบริการอะไร เพราะเขียนบทความเพื่อให้ความรู้บนบล็อกของตัวเอง และอยากจะรู้ว่าค่า T-score คือ ค่าอะไรกันแน่จึงได้ศึกษาข้อมูล […]