ว.17 รับคำนวณค่าคะแนน ก่อน-หลังเรียน ไม่ต้องรอนาน

2021
รับคำนวณ SPSS

ถ้าต้องการค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น ใส่ในเกณฑ์ของ กคศ. ที่กำหนดให้ผู้ที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะ ทำกันนั้นครับ ทำไม่ยากหากมีความรู้ในโปรแกรม Excel สามารถทำเองได้ แต่ถ้าหากไม่มีความรู้ด้านนี้เลย อยากให้จะผมช่ […]

รับคำนวณ independent t-test แบบเร่งด่วน!!

2021
รับคำนวณ SPSS

อันนี้เป็นงานเผาของลูกค้าครับ ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยคำนวณ independent t-test โดยส่งข้อความทักเข้ามาทางไลน์แอด เนื่องจากว่าลูกค้าไม่ค่อยแน่ใจว่าแปลผลถูกมั้ย ผมก็เลยช่วยดูให้ครับ โดยลูกค้าสะด […]