ออกแบบเกียรติบัตร แข่งขัน A-MATH & SUDOKU

รับทำเว็บไซต์

ปีนี้โรงเรียนของผมได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน เอแม็ท และ ซูโดกุ โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ผมจึงได้รับหน้าที่ทำระบบการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ผมวางแผนการใช้ระบบที่ใช้ภาษา php และเชื่อมต่อฐานข้อมู […]

รับทำเว็บไซต์โรงเรียน กุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รับทำเว็บไซต์

เรื่องการสร้างเว็บไซต์ให้โรงเรียนนั้น มีที่มานิดหนึ่งที่อยากเล่าครับ ช่วงที่ผมคลุกตัวอยู่กับ wordpress โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่ชาวโลกนิยมกันอยู่นั้น ผมร้อนวิชามาก ผมจึงส่งอีเมลไปตามโรงเรียนต่างๆ ประมาณ […]