E-book เล่าประสบการณ์ขายของออนไลน์ (ฟรี)

อีบุ๊ก

คุณเคยคิดอยากขายของออนไลน์ หรือไม่? ถ้าเคยแล้วล่ะก้อ คุณคิดว่าการขายของออไลน์ยากหรือไม่? ถ้าคิดว่า “ง่าย” คุณอาจคิดผิดครับ เพราะมันไม่ได้ง่ายกว่าที่คิด กว่าที่จะสำเร็จได้ อาจต้องคิดล้มเลิก […]