สวัสดีครับ วันนี้ผมได้จัดกิจกรรมหนึ่ง ชื่อว่า scavenger hunt เกมล่าหาลิมิตของลำดับ หลังจากที่สอนตัวอย่างไปจำนวนหนึ่งแล้ว ผมก็เลยอยากจะเก็บคะแนนเด็กๆ ด้วยเกมนี้ครับ

ผมจะพยายามเล่าให้ละเอียดเกี่ยวกับเกมนี้ในบทความนี้นะครับ เผื่อว่าจะมีคนเอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ของตัวเอง ให้เหมาะสมกับบทเรียนของตัวเอง หรือเรื่องที่กำลังสอนอยู่ครับ

ผมจะมีโจทย์ในกระดาษที่ตัดแล้วจาก A2 แล้ว แบ่ง A4 ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน เขียนโจทย์ไว้ ตรงกลางแผ่น ดังตัวอย่าง

มุมบนซ้าย จะมีคำตอบ โดยเขียนว่า previous Answer หมายถึง คำตอบที่นักเรียนต้องมาหาให้เจอ โดยเลือกทำโจทย์ข้อไหนก่อนก็ได้ ให้เป็นข้อที่ 1 จากนั้น เขียนคำตอบข้อที่ 1 ไว้ แล้วไปตามหา คำตอบข้อถัดไปจากกระดาษที่ติดไว้ตามห้อง เช่น

สมมตินักเรียนคนหนึ่ง เลือกทำโจทย์ข้อนี้

$$\lim_{n \to \infty}\left (\frac{1}{n^3+1}+\frac{2n+n^5}{3n^5-1} \right )$$

เมื่อคำนวณหาค่าลิมิตแล้ว จะได้คำตอบเป็น 1/3 นักเรียนจะต้องไปหาแผ่นกระดาษที่เขียนไว้ด้านซ้ายบนว่า 1/3 เพื่อจะทำข้อต่อไป ซึ่งจะเป็นคำถามเพื่อหาคำตอบต่อไป จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ใบกระดาษที่เขียนคำตอบ 1/3 นั้นจะมีโจทย์หาค่าลิมิต อันนี้ครับ

$$\lim_{n \to \infty}\frac{\left (n^2+1 \right )\left ( n^2+n \right )}{2n^4+5} $$

ซึ่งจะได้คำตอบเป็น 1/2 ดังนี้ตอนนี้นักเรียนจะเขียนคำตอบในกระดาษที่ครูแจกให้ดังนี้

ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นักเรียนจะต้องหาคำตอบให้ถูก ต่อกันไปเรื่อยๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในเวลาที่ครูจะกำหนด ใครที่สามารถทำได้ยาวที่สุดจะได้คะแนนสูงสุด หรือจะนับตามจำนวนข้อที่สามารถต่อกันไปให้ยาวมากที่สุดก็ได้ครับ

คราวนี้มาดูว่าจะตรวจสอบอย่างไร เพราะแต่ละคนอาจจะเริ่มต้นทำโจทย์ที่ไม่ได้เป็นข้อเดียวกันก็ได้ แต่สุดท้าย ถ้าทำครบมันจะกลับเป็นวนลูปเอง มาดูผังคำตอบของผมครับ

จะเห็นว่า หากนักเรียนเริ่มต้นที่ข้อเฉลย 3/2 เป็นข้อ 1 นักเรียนคนนี้จะต้องไปหาโจทย์ข้อที่มีเฉลย -5/2 เป็นข้อถัดไป และ 2 ถัดไปเรื่อยๆ ครับ

คราวนี้เราจะตัดโจทย์จาก A4 ไปแปะไปตามห้องเรียน วางไว้ตามโต๊ะ หรือจะแขวนไว้ตามต้นไม้เป็นฐานๆ ก็ท้าทายดี ให้นักเรียนวิ่งทำไปทีละข้อ ในเวลาที่กำหนด เช่น 15 นาที หรือ 20 นาทีแล้วแต่

ในขั้นตอนเริ่มแรกครูจะต้องอธิบายการเล่นให้นักเรียนเข้าใจกันทุกคนด้วยนะครับ


สำหรับใครที่ต้องการซื้อไฟล์ PDF สำหรับเกมนี้ สามารถสั่งซื้อได้จากลิงค์นี้ครับ ราคา 50 บาท

Leave a Reply