ป้ายกำกับ: จัดกิจกรรมคณิต

ค่ากลางข้อมูล

จัดกิจกรรมคณิต เรื่อง ค่ากลางข้อมูล เล่นแบบกลุ่ม สนุกมากๆ

กิจกรรมในห้องเรียนวันนี้ คือ เรื่อง ค่ากลางข้อมูล เป็นวันที่ผม ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลมาเป็นสัปดาห์แล้วครับ เริ่มจากผมค้นหาใบงานเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) […]

Read More