ป้ายกำกับ: จุดประสงค์การเรียนรู้

การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้

ระดับของจุดประสงค์นั้นมีหลายระดับ เอาเป็นว่าแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 1. จุดประสงค์การศึกษา หรือความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ 2. รองลงมาก็จะเป็นจุดประสงค์การจัดการศึกษาในแต่ละระ […]

Read More