ป้ายกำกับ: รอบกองไฟลูกเสือ

เป็นวิทยากรแคมป์ไฟลูกเสือ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์

เมื่อวันที่ 5-6 กุมพาพันธ์ 2558 ผมและทีมงานวิทยากรสันทนาการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรรอบกองไฟของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่งเขาเข้าร่วมกัน ที่บ้านโนนสวรรค์เพี้ยฟาน

Read More