ป้ายกำกับ: ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเรียนปนเล่นของผม

รู้จัก “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไหมครับ เป็นคาบเรียนที่รัฐบาลคิดให้ครูสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปนเล่น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตมากกว่าอยู่ในห้องเรียน ผมได้รับหน้าที่หนึ่ง คือ […]

Read More