ป้ายกำกับ: เครื่องหมายน้อยกว่า มากว่า

เครื่องหมายมากกว่า

อ่านเครื่องหมาย “น้อยกว่า” และ “มากกว่า” เป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้มาเรียนรู้การอ่านเครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ เป็นภาษาอังกฤษกันครับ เราเริ่มจากความรู้พื้นฐานกันนิดหนึ่ง โดยต้องรู้ว่า ใครมากกว่าใคร ให้มองเป็นเส้นจำนวน ด้ […]

Read More