ป้ายกำกับ: เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 58

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนถือเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของครูที่ปรึกษา เพราะการออกเยี่ยมบ้านจะได้อะไรมากกว่าที่เราคิด ผมไม่ได้หมายถึงของฝากจากผู้ปกครองนะครับ ผมหมายถึง การได้รู้จักคนมากขึ้น ผมเคยอ่านใน […]

Read More