Post Tagged with: "ใช้ excel คำนวณ t-score"

คำนวณ T-Score ก่อนเรียน และ หลังเรียน ด้วย Excel

คำนวณ T-Score ก่อนเรียน และ หลังเรียน ด้วย Excel

สวัสดีผู้อ่านที่รัก ผมได้รับอีเมลจากอาจารย์ท่านหนึ่งให้ช่วยคำนวณ T-score คะแนนก่อน และ หลังเรียนให้นะครับ ผมจึงศึกษาข้อมูลในหนังสือคู่มือทำผลงาน คศ.2-3 ด้วย แล้วใช้โปรแกรม Microsoft Excel ง่ายๆ ช่วยใน […]

By เมษายน 26, 2016 28 comments Service