หนึ่งในเมนูสุดฮิตของ SPSS คือ การ transform data ข้อมูลครับ เนื่องจากข้อมูลในโปรแกรมก่อนการวิเคราะห์ อาจจำเป็นต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน เช่น การสร้างตัวแปรกลุ่มให้กับข้อมูล การแปลงข้อมูลเพื่อให้เป็นการแจกแจงปกติ หรือการ transform ตัวแปรใหม่ให้เป็น log(x) จากข้อมูลเก่า (x) เป็นต้น

การสร้างตัวแปรใหม่จากคำสั่ง Compute Variable

คำว่า compute มันแปลว่า คำนวณนั่นเองครับ เราจะสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณค่าจากตัวแปรเก่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ตัวแปรใน SPSS ของเราตอนนี้ มี 48 ตัว แต่ต้องการนำมาคำนวณเป็นตัวแปรใหม่แค่ 24 ตัว

2. ไปที่คำสั่ง Transform > Compute Variable…

3. กำหนดตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็น Scale แล้วลากตัวแปรจากช่องซ้ายมือมาวางที่ช่อง Numeric Expression หรือใช้วิธีการพิมพ์เอาก็ได้ แล้วกด OK จริงๆ แล้ว m01 ก็คือแบบสอบถามข้อ 1 และ m02 คือแบบสอบถามข้อ 2 นั่นเองครับ

4. จะได้ตัวแปรใหม่เกิดขึ้น ตัวแปรใหม่ที่ชื่อว่า ScaleE จะวางอยู่หลังสุดของทุกตัวแปร และเกิดจากผลรวมค่าของตัวแปร 24 ตัวข้างต้นครับ

การเปลี่ยนค่าข้อมูลด้วยคำสั่ง Recode into Different Varible

คำสั่งนี้จะคล้ายกับ Recode into same variable แต่ same คือมันจะทับข้อมูลเดิมไปเลย ผมจึงแนะนำให้เปลี่ยนเป็นชื่อตัวแปรใหม่ เพราะบางครั้งเราอาจจะอยากกลับไปใช้ข้อมูลเดิมอยู่ จึงจะอธิบายเฉพาะ Recode into Different Variable ครับ

จากตัวอย่างการ Compute variable ด้านบนนั้นเราได้ตัวแปร ScaleN มาใหม่แล้ว แต่อยากจะ Recode ให้มันอีก โดยกำหนดว่า

  • ScaleN น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 จะให้ค่าตัวแปรมีค่าเป็น 1
  • ScaleN มากกว่า 24 ให้ค่าตัวแปรมีค่าเป็น 2

โดยตั้งชื่อตัวแปรใหม่นี้ว่า ScaleNew มีค่า 1 หรือ 2 (ตัวแปรกลุ่มนั่นเอง)

เริ่มจาก Transform > Recode into Different Variables…

ลากตัวแปร ScaleE เข้าช่อง Numerice ก่อน จากนั้น ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ กด Change แล้วกด Old and New Value เพื่อกำหนค่าให้ตัวแปร ฝั่ง old value สามารถเลือกเป็นช่วงได้ (Range:______ through_____) หรือเลือกค่าที่น้อยกว่าค่านั้น (Range, LOWEST through value) ผมเลือกออฟชั่นนี้ และพิมพ์ 24 เพราะต้องการกำหนดค่าให้ตัวแปรใหม่เป็น 1 ถ้าค่าเก่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 นั่นเอง จากนั้นใส่ค่า value : 1 แล้วกด Add เข้าไป

สำหรับค่าอื่นๆ ให้กดเลือกที่ All other values แล้วพิมพ์ 2 เข้าไปช่อง value จากนั้นกด Add เมื่อเสร็จแล้วกด Continue เมื่อหน้าต่างนี้หายไป กด OK

ผลของการ Recode ข้อมูลจะได้ดังนี้ ตัวแปรใหม่ ScaleNew จะแบ่งเป็นตัวแปรกลุ่ม มี 2 ค่า คือ 1 หรือ 2 ตามแต่ว่าค่าของ ScaleE อยู่ในช่วงไหน ถ้ามากกว่า 24 ขึ้นไป จะเป็น 2 แต่ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 จะมีค่าเป็น 1

ถ้าอ่านบทความแล้วยังสงสัย หรือทำตามไม่ได้ สามารถดูรายละเอียดในคลิปนี้ครับ ผมทำประกอบ และมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นครับ

สรุป : การ transform data เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยแก้ปัญหาในโปรแกรม SPSS เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลให้พร้อมสำหรับการคำนวณค่าสถิติต่าง


รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS เช่น t-test, anova, regression ฯลฯ ถ้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์ @krujakkrapong

Leave a Reply