ข้อมูลผู้ซื้อ

รายการสั่งซื้อของคุณ

สินค้า มูลค่า
Google Sheet เทมเพลตคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค  × 1 ฿249.00
มูลค่า ฿249.00
การจัดส่ง
รวม ฿249.00
  • โอนเงินเข้าบัญชีของเรา แล้วแจ้งการโอนผ่านระบบของเรา