ข้อมูลผู้ซื้อ

รายการสั่งซื้อของคุณ

สินค้า ยอดรวม
Google Sheet เทมเพลตคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค  × 1 ฿690.00
ยอดรวม ฿690.00
การจัดส่ง
รวม ฿690.00
  • ชำระเงินผ่าน PayPal