ข้อมูลผู้ซื้อ

รายการสั่งซื้อของคุณ

สินค้า ยอดรวม
บริการ : คำนวณค่าความเชื่อมั่น (แอลฟาครอนบาค) 200 บาท ด้วยโปรแกรม SPSS  × 1 ฿200.00
ยอดรวม ฿200.00
การจัดส่ง
รวม ฿200.00
  • ชำระเงินผ่าน PayPal