รายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ

รายการสั่งซื้อของคุณ

สินค้า มูลค่าสินค้า
E-book Summation ฝึกนักเรียนอย่างไรให้คิดเลขเร็ว [ปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 2]  × 1 ฿125.00
มูลค่าสินค้า ฿125.00
Shipping
รวม ฿125.00
  • ให้มั่นใจว่าโอนเงินเข้าบัญชีของเรา และใช้เลขคำสั่งซื้อสำหรับการอ้างอิง สินค้าของคุณจะไม่ถูกจัดส่ง จนกว่าเราจะตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว